Råd & støtte:

Barsel

Iht. barselsloven kan du holde barselsorlov på mange forskellige måder.

Der er en lang række fleksible muligheder - specielt for de forældre, som gerne vil vende tilbage til arbejdet efter for eksempel seks eller otte måneders orlov og gemme resten af orloven, til barnet er blevet lidt ældre.

Eller for de forældre, der ønsker at dele orloven eller starte på arbejde på nedsat tid, og dermed forlænge orloven. Fleksibiliteten forudsætter i de fleste tilfælde, at der er indgået en aftale med arbejdsgiveren herom.

Du kan læse mere herom på www.borger.dk

Kort om reglerne i forbindelse med graviditet og barsel

Barselsorlov for chefoptikere/butikschefer ansat i Profil Optik A/S eller F.A. Thiele

Ydelse:

Graviditetsorlov:

Forbeholdt moderen.

Ca. 4 uger - påbegyndes 4 uger før terminsdato.

Der ydes fuld sædvanlig løn.

Barselsorlov til moderen:

14 uger - påbegyndes dagen efter fødslen.

Der ydes fuld sædvanlig løn, og derudover indbetales et ekstra pensionsbidrag i denne periode.

Pr. 1. juli 2014 er beløbet på kr. 680,00 for dig og på kr. 1.360,00 for din arbejdsgiver. For deltidsansatte indbetales der forholdsmæssigt.

Fædreorlov:

2 uger – forbeholdt faderen, kan afholdes samtidig med moderen afholder barselsorlov.

Der ydes fuld sædvanlig løn.

Forældreorlov:

32 ugers orlov, som moderen og faderen kan dele og afholde sammen eller hver for sig. Der er mulighed for at forlænge med 14 uger, så der i alt er 46 uger. Du modtager dog kun dagpenge svarende til 32 uger.

I op til de første 8 uger af forældreorloven ydes der en løn på kr. 155,00 i timen.

Herefter ydes der dagpenge, som udbetales af Udbetaling Danmark.

Optjening af ferie efter afholdelse af ovenstående orlovstyper sker således:

Ydelse:

Graviditetsorlov (4 uger), barselsorlov (14 uger), fædreorlov (2 uger), forældreorlov (8 uger):

Der optjenes ferie med løn/feriegodtgørelse fra arbejdsgiveren i de perioder, hvor der udbetales løn fra denne.

Forældreorlov (32 uger) ÷ 8 uger: (24 uger)

Der søges feriedagpenge fra din a-kasse.