Uddannelsespoint

Fakta om uddannelsespoint – CET point

Hvem udsteder uddannelsespointene?

Uddannelsespointene udstedes af OptikBranchens EfteruddannelsesSekretariat – OBES, som administreres i fællesskab af Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne. 

Ret til at udstede uddannelsespoint til optikere/optometrister, der deltager i efteruddannelsesaktiviteter, har kursusarrangører, som har indhentet godkendelse fra OBES hertil. Det er kursusarrangørens ansvar at anmelde og dokumentere de opnåede uddannelsespoint til OBES´ sekretariatet. 

Hvor mange uddannelsespoint optjener du?
De forskellige efteruddannelsesaktiviteter udløser et forskelligt antal uddannelsespoint. Der gives point både for at deltage i efteruddannelse, men også for at undervise eller holde foredrag.

Efteruddannelsesaktivitet

Point

Overværelse af forelæsning, per 45-60 min.

1

Deltagelse i workshop, per 45-60 min.

1,5

E-learning, per forelæsning af 45-60 min.

1

Afholdelse af forelæsning, per 45-60 min.

2

Afholdelse af workshop, per 45-60 min.

2

Publicering i videnskabeligt tidsskrift, per artikel

6

  

Du kan dog kun optjene max. 8 uddannelsespoint pr. dag.

I fastsættelsen af antal point per aktivitet har fagets parter hentet inspiration fra Norge, Sverige, England og ECOO, og organisationerne på tværs af landegrænserne, tilstræber et så ens pointsystem som muligt. 

OBES godkender generelt efteruddannelsesaktiviteter godkendt af følgende udenlandske pointudstedende organisationer, således at danske deltagere kan få uddannelsespoint tildelt ved indsendelse af program og dokumentation for deltagelse:

Norges Optikerforbund

Optikerförbundet (Sverige)

COPE (USA)

OAA (Australien)

GOC (UK)

CET (UK) 

Hvor mange uddannelsespoint skal du optjene?
OBES har også ved fastsættelse af normen for hvor meget efteruddannelse en optiker bør deltage i, skelet til de normer som samarbejdsparterne i de andre lande har fastsat.

OBES har fastsat normen til 36 uddannelsespoint over en treårig periode. Pointene skal ikke være indsamlet jævnt over perioden.

Normen er vejledende, da OBES ingen sanktionsmuligheder har over for optikere, der ikke opnår normen.

Hvis du vil have en aktuel status på dine opsparede uddannelsespoint, kan du gå ind og tjekke dette på: www.obes.dk