Råd & støtte:

Fritvalgs Lønkonto

For urmagere, urmagerlærlinge, optikere og optometriststuderende:

Pr. 1. marts 2022 er beløbet 7% af din ferieberettigede månedsløn. Pr. 1. marts 2024 stiger satsen til 9%.

For chefoptikere:

Pr. 1. april 2022 er beløbet 6% af din ferieberettigede månedsløn. Pr. 1. juni 2023 stiger satsen til 7% og 1. april 2024 bliver satsen 9%.

Du kan selv vælge, om du ønsker beløbet som ekstra løn, eller om du ønsker det indbetalt som ekstra pension på din pensionsordning i Ur & Optik Pension i PFA.

Men du kan også vælge at bruge Fritvalgs Lønkontoen til at købe dig ekstra frihed ved barns sygdom eller barns lægebesøg samt børneomsorgsdage, og har du 5 år eller mindre til du kan på pension, kan du aftale, at din Fritvalgs Lønkonto skal bruges til seniordage.

Det er dit valg, hvad du ønsker, at pengene på din Fritvalgs Lønkonto skal bruges til, dog skal du planlægge det med din arbejdsgiver, når du holder dine børneomsorgsdage og seniordage

Som løn

Vælger du at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som løn, er det aftalt, at lønnen som udgangspunkt ikke udbetales løbende, men opspares og udbetales i forbindelse med, at du holder ferie eller feriefridage.

Du skal give din arbejdsgiver besked, når du ønsker udbetaling fra din Fritvalgs Lønkonto. Beskeden skal gives senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Du vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb end det til enhver tid indestående.

Er der indestående på din Fritvalgs Lønkonto ved udgangen af maj måned, er det i overenskomsterne gældende fra 2023 aftalt, at saldoen skal udbetales med førstkommende lønudbetaling med mindre andet er aftalt.

Som pension

Du kan også vælge, at få din Fritvalgs Lønkonto løbende indbetalt som et ekstra pensionsbidrag på din konto i Ur & Optik Pension i PFA. 

Salg af feriefridage til Fritvalgs Lønkontoen

Hvis du ikke ønsker at holde alle dine fem feriefridage, som overenskomsten giver ret til, kan du i stedet vælge at sælge feriefridagene og lade dem indgå i din Fritvalgs Lønkonto. En forudsætning for at kunne sælge feriefridagene er naturligvis, at du har optjent ret til at holde dem. Hver feriefridag du lader indgå i din Fritvalgs Lønkonto, øger indbetalingen med 0,5 procent af den ferieberettigede løn. Hvis du f.eks. har valgt at sælge to feriefridage, så øges beløbet, der opspares på din Fritvalgs Lønkonto med i alt 1,0 procent pr. måned. Din arbejdsgiver kan hverken pålægge dig at sælge dine feriefridage, eller tvinge dig til at holde dem.

Børneomsorgsdage og frihed ved barns lægebesøg

Du kan også bruge din Fritvalgs Lønkonto til at købe børneomsorgsdage for. Du kan højest købe to børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesår, uanset hvor mange børn du har. Ordningen gælder fra når du har været ansat i 9 måneder og til børn under 14 år. 

Seniorfridage

Fritvalgs Lønkontoen kan også bruges til at købe seniorfridage for. Her skal du indgå en seniorordning med din arbejdsgiver. 

Du kan indgå en seniorordning 5 år før, du kan gå på folkepension.

Du skal senest i maj måned oplyse, at du ønsker at bruge din Fritvalgs Lønkonto til seniorordningen, og seniorordningen vil så starte op fra 1. september samme år.

Du skal aftale med din chef, hvornår seniorfridagene holdes, og du kan vælge at holde dem løbende, som en sammenhængende arbejdsfri periode eller som en nedsættelse af arbejdstiden. 

Hvornår skal du vælge?

Når du bliver ansat hos en ny arbejdsgiver, skal du give denne besked om, hvorvidt du ønsker din Fritvalgs Lønkonto anvendt til pension eller til løn. Herefter kan du hvert år i maj måned give din arbejdsgiver skriftlig besked om, hvor mange feriefridage du ikke vil holde i det kommende ferieår, og i stedet lade værdien af feriefridagene indgå i Fritvalgs Lønkonto. Du skal også i maj måned give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du efter 1. september ønsker din Fritvalgs Lønkonto anvendt til ekstra løn, ekstra pension eller seniorordning.