Råd & støtte:

Kompetenceudviklingsfond

Skal du på efter- eller videreuddannelse, kan du søge tilskud til refusion af deltagergebyr, transport og ophold i Optikernes Kompetenceudviklingsfond.

På en række kurser er du på forhånd sikret tilskud til, så længe der er penge i Fonden. Det er alle de uddannelser og konferencer, der er opført på positivlisten.

Find positivlisten over tilskudsberettigede uddannelser.

Find ansøgningsskema til Optikernes Kompetenceudviklingsfond Positivlisten.

Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse. 

Find ansøgningsskema til løntabsgodtgørelse

Har du fundet et kursus, der ikke er på positivlisten, kan du også søge om tilskud hertil.

Find ansøgningsskema til kurser, der ikke er på positivlisten.

Her vil din ansøgning blive forelagt kompetenceudviklingsfondens bestyrelse, der behandler din ansøgning på det førstkommende bestyrelsesmøde. En betingelse for at få tilskud, er, at du er ansat hos en arbejdsgiver, der indbetaler bidrag til kompetenceudviklingsfonden. Er du ikke det, så kontakt Urmagerne og Optikerne for at høre, hvor du ellers kan søge tilskud.

Hvem står bag Fonden

Optikernes Kompetenceudviklingsfond er oprettet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og det er Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, der i fællesskab ejer Fonden.

Pengene i Fonden indbetales af arbejdsgiverne, der hver 1. april indbetaler et årligt beløb pr. ansat optiker.

Pr. 1. april 2020 indbetaler arbejdsgiverne 1.367 kr. pr. ansat optiker.

Fonden har hjemsted hos:

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne

Ramsingsvej 30

2500 Valby

Telefon: 3547 3400

E-mail: okf@forbundet.dk (som er sikker)