Om optometristuddannelsen

Optometristuddannelsen er en videregående professionsbacheloruddannelse indenfor sundhedsområdet.

Uddannelsen tager 3½ år, hvoraf de 1½ år er i praktik.

Du kan søge SU under uddannelsen. Under praktikopholdene er du ansat i en optikvirksomhed og lønnes herfra.

Læs mere om uddannelsen. 

Uddannelsen udbydes på KEA i København og på Erhvervsakademi Dania i Randers.

Efter- og videreuddannelse

Som optiker/optometrist, ansat under optikeroverenskomsterne, har du efter aftale med virksomheden ret til at deltage i op til en uges efteruddannelse pr. kalenderår, som er godkendt af og optegnet på positivlisten udarbejdet af Optikernes Kompetenceudviklingsfond.

Virksomheden betaler dig din fulde sædvanlige løn under uddannelsen, men kan søge løntabsgodtgørelse i Optikernes Kompetenceudviklingsfond. Du kan søge tilskud til deltagergebyr, transport og ophold i forbindelse med uddannelsen i Optikernes Kompetenceudviklingsfond. 

Læs mere om tilskud fra Optikernes Kompetenceudviklingsfond.

Opsagt stilling

Er du i opsagt stilling, giver overenskomsten dig ret til at få yderligere fri til efteruddannelse. Kontakt Urmagerne og Optikerne for at høre nærmere herom.

Kandidat i Optometri og Synsvidenskab

Er du uddannet som professionsbachelor i optometri, kan du videreuddanne dig til kandidat i optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet. 

Der er også muligheder for dem, som har lidt ældre optikeruddannelser.  Du kan søge kandidatdelen, hvis du oveni har både kursus i kontaktlinsetilpasning og min. 15 ECTS-point fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Som uddannet kandidat kan du arbejde på hospitalernes øjenafdelinger og i private øjenklinikker, hvor du udfører forundersøgelser og løbende monitoreringer. Som uddannet kandidat har du jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Læs mere om adgangskrav, uddannelsens opbygning mm på Aarhus Universitets hjemmeside, hvor du også kan ansøge

Autorisation

Autorisationen udstedes, hvis du har gennemført uddannelsen til optometrist. Du kan søge din autorisation her.

Efter den 1. januar 2016 udsteder Sundhedsstyrelsen kun autorisation som optometrist til personer, der har gennemført Professionsbacheloruddannelsen i Optometri, eller har en tilsvarende uddannelse fra et andet land.  

Optikere uddannet efter den gamle erhvervsuddannelse før 2012, blev autoriseret som optikere, og kunne efterfølgende blive autoriseret som kontaktlinseoptiker, hvis de udover grunduddannelsen havde gennemført en kontaktlinseuddannelse.

En kontaktlinseoptiker må kalde sig optometrist, det må en optiker ikke.

Sundhedsstyrelsen udsteder autorisation på baggrund af Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Du kan se loven her.

Patientskadecentret (Patientombuddet)

Som autoriseret sundhedspersonel kan man som optiker/optometrist blive involveret i en patientklage hos Patientskadecentret.

Det er en voldsom oplevelse at være en del af en patientklage, der indberettes for Patientskadecentret. Derfor anbefaler Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, at du kontakter os for rådgivning, hvis du involveres i en patientklage. 

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør de sager, der har principiel betydning.

Du kan se offentliggørelserne her.

Optikernålene

Optikernålene administreres af Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne.

De er alle nummererede, og autoriserede optikere/kontaktlinseoptikere/optometrister kan få tilsendt optiker-kontaktlinse- eller optometristnålen ved at indsende deres autorisations ID fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne. Medlemmer af Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne får kvit og frit tilsendt nålen, medens ikke medlemmer må betale 320 kr.

Er du autoriseret kontaktelinseoptiker, kan du selv vælge, om du vil have kontaktlinsenålen eller optometristnålen.

Kontaktlinseoptikere, der allerede har en kontaktlinsenål, kan gratis få ombyttet denne til en optometristnål, hvis de ønsker dette, idet Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til at kontaktlinseoptikere også må kalde sig optometrister.

Formålet med nålene er, at forbrugerne klart kan se, at de i optikforretningerne bliver betjent af en autoriseret optiker, kontaktlinseoptiker eller optometrist.

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne har med nålene fulgt op på Folketingets beslutning om, at optikere, som arbejder med briller og kontaktlinser, skal have en autorisation, som udstedes af Sundhedsstyrelsen.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond

Skal du på efter- eller videreuddannelse, kan du søge tilskud  til refusion af deltagergebyr, transport og ophold i Optikernes Kompetenceudviklingsfond.