25. aug. 2023

Fik du ikke holdt din ferie?

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg ikke har nået at holde alle 5 ugers ferie, før det nye ferieår starter 1. september?

Billede til nyheden Fik du ikke holdt din ferie?
Den nye ferielov betyder også nye regler om afholdelse af ferie. Foto: Shutterstock

Selv om den nye ferielov ikke er helt ny, er der fortsat stadig mange spørgsmål hertil.

Hvornår skal jeg have holdt min ferie, og hvad sker der, hvis jeg ikke når at få afholdt min ferie?

Den nye ferielov er opdelt i Ferieåret og Ferieafholdelsesperioden.

Ferieåret er den periode, hvor man optjener betalt ferie, og det går fra 1. september til 31. august. Her optjener du 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat. Har du været ansat hele ferieåret, optjener du 25 feriedage med løn, svarende til 5 ugers ferie.

Ferieafholdelsesperioden er den periode, hvor ferien kan afholdes.

Ferieafholdelsesperioden går fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Dvs. at den ferie du har opsparet i ferieåret 1. september 2022 til 31. august 2023, kan afholdes i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023. Herved har du mulighed for at skyde lidt af din ferie, så du har opsparet ferie nok til at holde efterårsferie. Du skal afholde de 4 uger af ferien indenfor ferieafholdelsesåret, medmindre du har feriehindring.

Feriehindring og overførelse af ferie
Kan du ikke holde din ferie, fordi du er sygemeldt eller på barsel, overføres op til 4 ugers ikke afholdt ferie automatisk til næste ferieafholdelsesperiode, dvs. at ferien så kan holdes frem til 31. december 2024.

Har du ikke haft feriehindring og mangler at afholde den sidste uges ferie, udbetales den overskydende ferie ved ferieafholdelsesperiodens udløb, eller du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre ferieugen til næste ferieafholdelsesperiode. Husk at aftalen skal være skriftlig.

Læs meget mere om feriereglerne her.

Relaterede nyheder