25. aug. 2023

5 nye feriefridage

Er du ansat under overenskomsterne for urmagere eller optikere, eller chefoptiker hos Thiele eller Profil Optik, får du den 1. september tildelt 5 nye feriefridage, som skal holdes inden 31. december 2024. Som noget nyt får du også tildelt 5 feriefridage 31. august 2023, hvis du blev ansat 1. december 2022 og derved har opnået 9 måneders anciennitet 31. august 2023. Disse 5 feriefridage skal bruges inden 31. december 2023.

Billede til nyheden 5 nye feriefridage
Overenskomsten giver dig 5 feriefridage. Foto: Shutterstock

Hver 1. september tildeles medarbejdere yderligere 5 feriefridage.

Derudover gælder at:

  • Medarbejderen er berettiget til 5 feriefridage fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder.

Hvis du fx ansættes 1. december, har du ret til 5 feriefridage den 31. august

  • Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden.
  • Feriefridagene betales som ved sygdom. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor, ligesom der heller ikke beregnes pension af kompensationsbeløbet.
  • Sygdom forud for en planlagt feriefridag giver ret til en erstatningsferiefridag.
  • Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der opsigelser medarbejderen.
  • Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan medarbejderen inden 3 uger herefter rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for februar måned.
  • Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.
  • Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra 1. januar til 31. maj efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Har du ikke afholdt dine ”gamle” feriefridage eller først fået dem tildelt 31. august, fordi du er nyansat, kan det nås frem til 31. december 2023.

Relaterede nyheder