Råd & støtte:

Nyuddannet og hvad så

Når du afslutter din uddannelse, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Økonomi, kontingent og medlemskab af a-kasse og fagforening

Når du som studerende har modtaget SU, har den været forudbetalt.

Når du er færdiguddannet skal du være opmærksom på, at løn og dagpenge er bagudbetalt, og det kan give lidt økonomiske udfordringer den første måned.

Når du er færdiguddannet, er der heller ikke længere studierabat på din medlemskab til a-kasse og fagforening. Du kan aftale en afdragsordning med fagforeningen, hvor vi lægger ud for den første måneds kontingent efter endt uddannelse, mod at du afdrager beløbet over de efterfølgende næste tre måneder.

Det er også vigtigt, at du kontakter fagforeningen eller a-kassen for at blive indplaceret på den rette kontingenttype, efter endt uddannelse. Det kan have betydning for, hvor mange dagpenge du kan få udbetalt ved ledighed.

Nyt job

Har du job efter endt uddannelse, skal din nye arbejdsgiver udarbejde en ansættelseskontrakt til dig, hvoraf det fremgår, hvilke løn- og ansættelsesvilkår du ansættes under.

En ansættelseskontrakt skal indeholde følgende:

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan fx være pensionsbidrag eller kost og logi.
 • Lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Du er altid velkommen til at indsende den nye kontrakt til fortroligt gennemsyn hos Urmagerne og Optikerne, før du underskriver kontrakten.

Det er vigtigt, at du gør dig klart, om den nye ansættelse er omfattet af en overenskomst, da en række af de mest almindelige aftaler på arbejdsmarkedet faktisk er aftalt i overenskomsterne og ikke lovbestemt.

Ledig

Har du ikke job efter endt uddannelse og skal have dagpenge fra a-kassen, skal du på din første dag som nyuddannet melde dig ledig på www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter i din kommune.

Du kan læse mere om, hvad du skal gøre som nyledig her.

Videreuddannelse

Du kan også vælge at læse videre på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab på Aarhus Universitet.