Råd & støtte:

Faktaark om optometristuderendes løn og ferie

Faktaark om professionsbachelorstuderendes løn, Fritvalgs Lønkonto, ferie mv.

Minimalløn for professionsbachelorstuderende i praktik

  1. marts 2023  1. marts 2024
 1. praktikperiode  11.217,33 kr. pr. mdr. 11.467,51 kr. pr. mdr.
 2. praktikperiode  17.100,77 kr. pr. mdr. 17.482,18 kr. pr. mdr.

 

Minimalløn for professionsbachelorstuderende i fritidsjob

  1. marts 2023 1. marts 2024
Under 1. praktikperiode   20.910,34 kr. pr. mdr. 21.631,34 kr. pr. mdr.
Derefter  23.999,84 kr. pr. mdr. 24.720,84 kr. pr. mdr.

 

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

  1. marts 2023  1. marts 2024
Mandag - fredag efter kl. 18.00 18,98 kr. pr. time 19,65 kr. pr. time
Lørdag før kl. 15.00*  49,79 kr. pr. time 51,53 kr. pr. time
Lørdag efter kl. 15.00* samt søndag  78,98 kr. pr. time  81,75 kr. pr. time

*Hos Synoptik er det kl. 14.00


Overarbejde

 Mandag - fredag, de første 2 timer efter normal arbejdstid 50%
 Derefter 100%
 Lørdag efter normal arbejdstid, samt søndag og helligdage 100%
 Lørdag før normal arbejdstid 100%

Fritvalgs Lønkonto

Ud over den faste månedsløn, skal du også have 7% af din ferieberettigede løn på sat ind på en Fritvalgs Lønkonto, som du efter eget valg kan bruge som ekstra løn fx i forbindelse med ferie.

Den 1. marts 2024 stiger Fritvalgs Lønkontoen til 9%

Ferie

Ferieåret løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Du optjener 2,08 feriedag pr. måned, du er ansat.

Perioden du kan afholde ferie i, går fra 1. september det ene år til 31. december det efterfølgende år. Denne periode på 16 måneder kaldes for ferieafholdelsesperioden.

Feriefridage

Du har ret til 5 feriefridage, når du har været ansat i 9 måneder. Herefter tildeles du hver den 1. september 5 nye feriefridage. Feriefridagene skal afholdes i ferieafholdelsesperioden.

Hvis du ikke får afholdt alle dine feriefridage inden ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december, skal du skriftlig bede om at få dem udbetalt.

Kompensation for Store Bededag

Du skal have udbetalt 0,45% af din ferieberettigede løn som enten udbetales løbende eller den 1. maj og den 1. august. Dette gælder kun for fast månedslønnede.