20. nov. 2023

Få styr på julens arbejdstider

Julen nærmer sig, og det betyder for mange optikere og urmagere også længere arbejdsdage. Så hvordan er det nu, at du som urmager eller optiker skal forholde dig til ændrede arbejdstider? Skal du varsles? Og hvor meget må du egentlig arbejde?

Billede til nyheden Få styr på julens arbejdstider
Der er en god idé at tjekke dine rettigheder i forhold til arbejdstiderne i julen, så du ikke arbejder mere, end du må. Foto: Shutterstock

Juletiden kan både være spændende og travl, når man arbejder i en butik. For dig medfører julen som regel også udvidede åbningstider og ændrede arbejdsplaner.

Hvis du er ansat som optiker eller urmager, kan du hente hjælp i din overenskomst og få helt styr på, hvilke regler der gælder i julen.

Juleaftensdag betragtes i overenskomsterne som en søgnehelligdag, og du vil derfor skulle have løn, tillæg og timer for dagen – hvis du skulle have været på arbejde.

Klik her, hvis du er optiker

Klik her, hvis du er urmager

Selvom der er travlt op til jul, har du stadig ret til fridage. Du kan læse mere om det her

Er du chefoptiker, har du selv ansvaret for din arbejdstid.

Hvileperioder og fridøgn

Din arbejdstid skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor 24 timer. Dog kan hvileperioden i butikker nedsættes til 8 timer de sidste 14 dage før juleaften.

Indenfor en periode på 7 døgn, skal du have et ugentligt fridøgn.

Relaterede nyheder