Råd & støtte:

Arbejdstid

Ændring af arbejdstiden

Arbejdsgiveren har mulighed for skriftligt at ændre i den faste arbejdstid med et varsel på fire uger, f.eks. hvis arbejdstiden skal ændres i forbindelse med ferie, ekstra juleåbent o. lign.

Det betyder helt konkret, at ændres din arbejdstid, skal din arbejdsgiver give dig en ny arbejdsplan, hvoraf det fremgår, hvornår du skal på arbejde, og hvornår du i stedet har fri.

Arbejdsplanen skal gives 4 uger før ændringen træder i kraft.

Du skal være opmærksom på, at man ved enighed kan ændre arbejdstiden med et kortere varsel.  Modtager du en arbejdsplan med for kort varsel, og ikke gør indsigelse hertil, kan arbejdsgiveren hævde, at I har været enige om at fravige varslet på de 4 uger.

Der kan være situationer, hvor du ikke er forpligtiget til at acceptere en ændring af din arbejdsplan med 4 ugers varsel. Det er hvis ændringen, i henhold til Funktionærloven, betragtes som væsentlig. Her vil du skulle have et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. 

Overarbejde

Hvis din arbejdsplan ikke ændres, men du får at vide, du skal møde ekstra nogle dage, er det overarbejde, og du skal have overtidsbetaling for de ekstra timer.

For overarbejde de første 2 timer efter normal arbejdstids ophør, skal du have udbetalt et tillæg på 50 procent.

For overarbejde, der udføres før normal arbejdstid, på lørdage efter normal arbejdstid og på søndage, skal du have udbetalt et tillæg på 100 procent.

Du får ikke tillæg for arbejde på særlige tidspunker ved overarbejde.

Overarbejde kan afspadseres, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det.

Er du deltidsansat kan arbejdsgiveren for en kortere periode på max. 4 uger, varsle en arbejdstid udover det I har aftalt, du er ansat på.

Ændringen skal gives skriftligt med 4 ugers varsel.

Dette merarbejde aflønnes med normal timebetaling, så længe den ugentlige arbejdstid ikke overskrider 37 timer pr. uge.

Der kan være situationer, hvor du ikke er forpligtiget til kortvarigt at gå op i tid. Det er hvis ændringen, i henhold til Funktionærloven, betragtes som væsentlig.  

Hvordan må din arbejdstid placeres?

Din arbejdsgiver kan placere din arbejdstid indenfor butikkens åbningstid.

Skal du på arbejde uden for disse tidspunkter, er det overarbejde.

Bliver du bedt om at arbejde på lørdage efter kl. 14.00 og på søndage, skal du have et tillæg herfor.

Juleaftensdag og Grundlovsdag betragtes i overenskomsten som en søgnehelligdag og indgår ligesom de øvrige søgnehelligdage i arbejdsplanen med det antal timer, du skulle have arbejdet i henhold til den faste arbejdstidsplan.