Hvordan bliver jeg urmager?

Urmageruddannelsen er en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen tager op til 4 ½ år, hvoraf de 2 år er i praktik.

Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden, ug.dk

Uddannelsen udbydes på ZBC-Ringsted, læs mere på skolens hjemmeside. 

Urmagerfaget er et lille unikt fag, og branchen vurderer selv, at der er behov for omkring 15 nye urmagere om året.

Pt. er søgningen til faget lidt større end det skønnede behov.

Vælger du at søge ind på uddannelsen, skal du være indstillet på at rejse efter en praktikplads, da det er et lille fag.

Vil du vide mere om uddannelsen og urmagerfaget, kan du kontakte Urmageres Faglige Fællesudvalg på uff@forbundet.dk eller på telefon: 35 47 34 03.

Bliv medlem af Urmagerne og Optikernes fagforening

Som studerende kan du blive medlem af Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne fra 51 kr. pr. mdr., og indmelder du dig senest et år før, du er færdiguddannet, sikrer vi, at du kan få dagpenge, hvis du er så uheldig ikke at have job efter endt uddannelse.