Råd & støtte:

Urmagerlærlinge– rettigheder og pligter

Når du er i gang med en erhvervsuddannelse, har du en række rettigheder og pligter.

Her beskriver vi kort lidt herom

Hvis du har en læreplads:

Prøvetid

Når man indgår en uddannelsesaftale, er der en prøvetid på tre måneder.

I prøvetiden kan både virksomheden og lærlingen opsige uddannelsesaftalen uden nogen begrundelse.

Opsigelse efter prøvetiden

Når prøvetiden er overstået, er en uddannelsesaftale uopsigelig både fra virksomheden og lærlingens side.

Dog kan en uddannelsesaftale altid ophæves, hvis en af parterne misligholder aftalen.

Er der problemer på dit lærested, skal du kontakte Urmagernes Faglige Fællesudvalg på mail: uff@forbundet.dk eller på telefon: 35 47 34 03.

Særlige ferieregler

Som urmagerlærling gælder ferielovens bestemmelser, når du holder ferie.

Der er dog en helt særlig undtagelse for din ret til at holde ferie de første 2 år du af din uddannelsesaftale, der gør det muligt for dig at holde ferie med løn, selv om du ikke når at opspare ret hertil.

Er din uddannelsesaftale indgået i perioden 1. september til 31. oktober, har du ret til 5 ugers ferie med løn i samme ferieafholdelsesperiode. (fra 1. september i samme år og til 31. december næste år.)

Er din uddannelsesaftale begyndt i perioden efter den 1. november og frem til den 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt sommerferie og yderlig 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket før 1. maj. 

Hvis du er i skoleoplæring
For at kunne blive optaget i skoleoplæring skal du opfylde EMMA kriteriet, som er følgende:

  • Egnethed
  • Faglig Mobil
  • Geografisk Mobil
  • Aktiv lærepladssøgende

Er du i skoleoplæring har du ikke de samme rettigheder, som lønmodtagere generelt har.

Du har bl.a. ikke ret til ferie, men Ministeriet anbefaler dog skoleoplæringscentrene at give deres lærlinge ferie.