Råd & støtte:

Faktaark om Urmagerlærlinges løn, pension, ferie mv.

Fakta ark

Urmagerlærlinges løn, pension, ferie mv.

Urmagerlærlinge løn

Pr. 1. marts 2024 er lønnen:

Uddannelsesforløbets 1. år

 10.523,88 kr. pr. mdr.

Uddannelsesforløbets 2. år

 13.983,10 kr. pr. mdr.

Uddannelsesforløbets 3. år

 16.559,03 kr. pr. mdr.

Uddannelsesforløbets 4. år

 19.135,18 kr. pr. mdr.

Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er en uddannelsesaftale fx indgået på 3 år og 6 måneder, aflønnes i 6 måneder med 1. sats og derefter henholdsvis 2., 3. og 4. sats.

Voksenlærlinge

Såfremt der ansættes lærlinge over 25 år, anbefaler overenskomstparterne, at lønnen fastsættes til et niveau svarende til mindstelønnen for ufaglærte medarbejdere i butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv, uden at den overenskomst i øvrigt finder anvendelse.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter:

Mandag – fredag efter kl. 18.00

18,98 kr. pr. time

Lørdag efter 14.00 og søndage

79,07 kr. pr. time

 

Fritvalgs Lønkonto

Ud over den faste månedsløn, skal urmagerlærlingen også have 9% af den ferieberettigede løn, som lærlingen efter eget valg kan bruge som ekstra løn i forbindelse med ferie eller til ekstra pensionsindbetaling.

Pension

Lærlinge under 18 år

Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende ydelser:

  1. Invalidepension
  2. Invalidesum
  3. Forsikring ved kritisk sygdom
  4. Dødsfaldssum

Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter virksomhedens valg.

Omkostninger ved ordningen afholdes af virksomheden.

Lærlinge over 18 år

Lærlinge er omfattet af pensionsordningen, når de fylder 18 år, samt har opnået 3 måneders anciennitet.

I lærlingens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog hhv. 4% fra virksomheden og 2% fra lærlingen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen.

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen fylder 20 år og har opnået 3 måneders anciennitet, udgør bidraget hhv. 10% fra virksomheden og 2% fra lærlingen

Særlige ferieregler

Som urmagerlærling gælder ferielovens bestemmelser.

Der er dog en helt særlig undtagelse for lærlinges ret til at holde ferie de første 2 år af deres uddannelsesaftale, der gør det muligt for lærlingene at holde ferie med løn, selv om de ikke når at opspare ret hertil.

Er lærlingens uddannelsesaftale indgået i perioden 1. september til 31. oktober, har lærlingen ret til 5 ugers ferie med løn i samme ferieafholdelsesperiode (fra 1. september i samme år og til 31. december næste år).

Er lærlingens uddannelsesaftale begyndt i perioden efter den 1. november og frem til den 30. juni, har lærlingen ret til 3 ugers betalt sommerferie og yderlig 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket før 1. maj.

Kompensation for Store Bededag

Du skal have udbetalt 0,45% af din ferieberettigede løn som enten udbetales løbende eller 2 gange årligt med lønnen i maj og i august måned. Dette gælder kun for fast månedslønnede.