Råd & Støtte

Store Bededagskompensation

Store Bededagskompensation

Store Bededagskompensation
I 2023 besluttede Folketinget at afskaffe helligdagen Store Bededag, og som kompensation for den manglende fridag, skal månedslønnede lønmodtagere, der ikke tidligere har arbejdet Store Bededag, kompenseres med et løntillæg på 0,45%.

Sådan udbetales tillægget:

Hvis du er månedslønnet, vil du fremover få udbetalt et løntillæg på 0,45% som kompensation for den ekstra arbejdsdag. Løntillægget optjenes løbende.

Din arbejdsgiver kan bestemme, om du skal have løntillægget udbetalt løbende hver måned, eller to gange årligt sammen med din løn for maj og august.

Hvis du stopper på dit arbejde, skal du have udbetalt den del af tillægget, som du har opsparet siden den seneste udbetaling.

Løntillægget udgør 0,45 % af din løn, og defineres som din sædvanlige og fast påregnelige løn, dvs.  din løn, din arbejdsgivers del af pensionsbidraget, dine forskudttidstillæg, din Fritvalgs lønkonto mv.