Råd & støtte:

Personlig lønforhandling

Du skal kunne argumentere fornuftigt for dine kvalifikationer, når du skal til at forhandle din løn

Det kræver både forberedelse og planlægning af selve forhandlingen. Her er en opskrift til, hvordan du kan forberede dig og gennemføre forhandlingen med din arbejdsgiver.

Forberedelse er vigtig!

Kend lønniveauet

Kig i Serviceforbundet - Urmagerne og Optikernes nyeste lønstatistik. Se i andre lønstatistikker. Kig i jobannoncer. Orienter dig om udbud og efterspørgsel i dit område. Er der en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så tal med vedkommende om lønnen.

Tal om løn

Tal med dine kolleger om lønnen. Åbenhed er en af vejene til en højere løn. Tal også med ledelsen om, hvad den mener, der skal til for at få lønstigninger.

Kig på din arbejdsplads

Hvordan går det for den virksomhed, du er ansat i? Går det godt, kan det smitte af på lønnen. Derfor skal du sætte dig ind i virksomhedens økonomi. Er der konkurrenceklausuler? Er der frynsegoder? Hvor stor er fleksibiliteten på din arbejdsplads? Vil du gøre karriere, og er der mulighed for det?

Opgaver og kvalifikationer

Kig på dig selv. Hvad laver du på jobbet? Skriv en liste over dine arbejdsfunktioner. Lav en liste over dine faglige kvalifikationer. Hvor tilfører du arbejdspladsen noget? Kig også på dine ømme punkter.

Hvad skal det ende med?

Kort og godt: Sæt dig et mål. Klip det ud i tre bidder: Det vil jeg gerne have. Det vil jeg mindst kunne få. Her går min smertegrænse. Vær nu realistisk. Find argumenterne for, hvorfor du bør have mere i løn end hidtil.

Hav alternativet klar

Det er ikke sikkert, at arbejdsgiveren er enig med dig i dine krav og ønsker, hav derfor alternativer parat. Det kan være i afdelingen for frynsegoder. Eller med andre ord: Alternativer til kroner og øre.

Hvad er jeg værd

Tjek din mulige løn i andre virksomheder. Kig på jobannoncer. Tjek på nettet. Ring og spørg til lønnen. Hav selv et lønkrav parat. Søg stillinger med forslag til løn og se reaktionen. Det er tilladt at sige nej tak til et tilbud om job.

Selve forhandlingen

En god indledning på samtalen er, at du fortæller, at du forventer at få en lønstigning. Vær en fleksibel forhandler og vær forberedt på, at du skal gå på kompromis. Dit krav om mere i løn skal derfor være højere - men ikke urealistisk højt - end det du, du er klar til at ende med.

Du er en del af den gode stemning

Det er dig, som har ønsket samtalen. Vær med til at skabe den gode stemning. Fremsæt dine krav og forslag. Husk at lytte til din modpart. Vurdér din chefs argumenter og kom med dine modargumenter. Vær imødekommende over for de stærkeste argumenter fra din modpart.
Brug ikke for mange argumenter. Hold fast i de tre bedste, og gentag dem. Jo flere argumenter du bruger, jo mere kan du risikere, at chefen fokuserer på de dårligste.

Styr følelserne

Det er ikke et spil om liv eller død. Lidt humor kan måske virke positivt, og tag ikke forhandlingen for personligt. Du skal kunne se chefen i øjnene bagefter, uanset hvordan forhandlingen ender.

Hvad er der udsigt til

Ser forhandlingerne med chefen ud til at ende uden en lønforhøjelse, så brug dine alternativer til en lønforhøjelse. Lad være med at true med at sige op, det kan kun ende skævt. Men sig, at du ser frem til en ny forhandling snarest.

Sig hvad du mener

Hvis I er nået frem til et tilfredsstillende resultat, så sig hvad du mener om resultatet. Du skal også sige det, hvis du ikke er tilfreds. Og igen lad være med at true med at sige op.

Gentag resultatet

Du skal altid huske at sikre dig, hvad I er blevet enige om, inden du forlader forhandlingen. Få det skriftligt – også hvis I er uenige.

I kan bruge dette skema til at dokumentere begge dele:

Find forhandlingsprotokollat for optikere 

Find forhandlingsprotokollat for urmagere