Råd & støtte:

Pension

Hvor meget du får indbetalt på din pensionsordning er aftalt gennem den overenskomst, du er ansat under. Pensionsordningen er også en forsikring, som dækker dig i tilfælde af død, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og børnepension.

Optiker

Er du ansat som optiker/optometrist under overenskomsten med Synoptik eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er du omfattet af Ur & Optik Pension i PFA.

Iht. optikeroverenskomsten indbetales der hver måned et pensionsbidrag til din pensionsopsparing svarende til 12 procent af din løn, hvoraf du selv betaler de 4 procent, og din arbejdsgiver betaler de 8 procent. Pr. 1. juni 2023 ændres procentsatserne, så du selv betaler 2 procent og din arbejdsgiver betaler 10 procent.

Chefoptiker

Er du ansat som chefoptiker under overenskomsten med Profil Optik eller F.A Thiele, er du omfattet af Ur & Optik Pension i PFA.

Iht. Chefoptikeroverenskomsten indbetales der hver måned et pensionsbidrag til din pensionsopsparing svarende til 15 procent af din løn, hvoraf du selv betaler de 5 procent, og din arbejdsgiver betaler de 10 procent. Pr. 1. juni 2023 ændres procentsatserne, så du selv betaler 4 procent og din arbejdsgiver betaler 11 procent.

Urmager

Er du ansat som urmager under overenskomsten indgået med Urmagernes Arbejdsgiverforening, er du omfattet af Ur & Optik Pension i PFA.

Iht. urmageroverenskomsten indbetales der hver måned et pensionsbidrag til din pensionsopsparing svarende til 12 procent af din løn, hvoraf du selv betaler de 4 procent, og din arbejdsgiver betaler de 8 procent. Pr. 1. juni 2023 ændres procentsatserne, så du selv betaler 2 procent og din arbejdsgiver betaler 10 procent.

Fælles for alle overenskomstansatte med pension i Ur & Optik

Ud over at du i Ur & Optik Pension sparer op til din pension, indeholder ordningen også dækning i tilfælde af død, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og børnepension.

Du har mulighed for selv at tegne yderligere forsikringsdækning samt selv indbetale et højere pensionsbidrag. Ordningen giver dig også selv mulighed for at vælge den investeringsprofil, du finder bedst i din situation.

Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du løbende kontakter PFA’s rådgiver for at blive vejledt om, hvordan din pensionsaftale skal sammensættes.

Du kan selv tjekke din pension på PFA: Mit PFA

Ansat uden overenskomst?

Er du ansat uden for overenskomst forhandler du selv dine evt. pensionsvilkår i din kontrakt.