Råd & støtte:

Løn og overenskomst

Din løn udgøres dels af minimallønnen, som vi har forhandlet i en overenskomst med arbejdsgiverne, plus evt. tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, og dels af et personligt tillæg, du selv forhandler.

Nogle er ansat på kontrakt, uden overenskomst. Her skal du selv forhandle hele din samlede lønpakke, dvs. løn og andre vilkår.

For optikere, optometrister:

Vi har indgået overenskomster med hhv. Dansk Erhverv og Synoptik A/S om løn og ansættelsesforhold for optikere og optometrister. Langt hovedparten af optikvirksomhederne er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Find:

Overenskomster for optikere

Minimalløn og tillæg for optikere

Overenskomster for chefoptikere

Mere information om øvrige arbejdsvilkår for optikere (pension, Fritvalgs Lønkonto, ferie, sygdom)  

For urmagere:

Vi har indgået overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for urmagere med Urmagernes Arbejdsgiverforening. De fleste ikke-medlemmer af arbejdsgiverforeningen har valgt at følge urmageroverenskomsten.

Find:

Overenskomsten for urmagere

Minimalløn og tillæg for urmagere 

Mere information om øvrige arbejdsvilkår for urmagere (pension, Fritvalgs Lønkonto, ferie, sygdom)  

For både optikere og urmagere:

Lønstatistikken

som vi laver hvert år, kan du bruge til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til dine kolleger  - og til at forhandle løn med, når du skifter job.

Find lønstatistik

Personlig lønforhandling

Se gode råd om at forhandle dit personlige løntillæg