Råd & støtte:

Faktaark om optometristers løn, Fritvalgs Lønkonto, ferie mm.

Faktaark om optikere/optometristers løn, Fritvalgs Lønkonto, ferie mv.

Minimalløn for optikere/optometrister

 

1. marts 2023

1. marts 2024

1. år efter end uddannelse

32.326,59 kr. pr. mdr.

33.047,59 kr. pr. mdr.

2. år efter end uddannelse

32.397,59 kr. pr. mdr.

33.118,59 kr. pr. mdr.

Derefter

32.540,59 kr. pr. mdr.

33.261,59 kr. pr. mdr.

 

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

 

1. marts 2023

1. marts 2024

Mandag til fredag efter kl. 18.00

  37,96 kr. pr. time

  38,46 kr. pr. time

Lørdag før kl. 15.00*

  99,58 kr. pr. time

103,06 kr. pr. time

Lørdag efter kl. 15.00* samt søndag

157,96 kr. pr. time

163,49 kr. pr. time

*Hos Synoptik er det kl. 14.00

Overarbejde

Mandag – fredag, de første 2 timer efter normal arbejdstid

  50%

Derefter

100%

Lørdag efter normal arbejdstid, samt søndag og helligdage

100%

Lørdag før normal arbejdstid

100%

 

Pension

 

1. marts 2023

1. juni 2023

Arbejdsgiverens bidrag

8%

10%

Medarbejderens eget bidrag

4%

   2%

Fritvalgs Lønkonto

Ud over den faste månedsløn, skal du også have 7% af din ferieberettigede løn sat ind på en Fritvalgs Lønkonto, som du efter eget valg kan bruge som fx ekstra løn i forbindelse med ferie, ekstra indbetaling på pension, barns 2. sygedag eller seniorfridage.

Den 1. marts 2024 stiger Fritvalgs Lønkontoen til 9%

Ferie

Ferieåret løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Du optjener 2,08 feriedag pr. måned, du er ansat.

Perioden du kan afholde ferie i, går fra den 1. september det ene år til den 31. december det efterfølgende år. Denne periode på 16 måneder kaldes ferieafholdelsesperioden.

Feriefridage

Du har ret til 5 feriefridage, når du har været ansat i 9 måneder. Herefter tildeles du hver den 1. september 5 nye feriefridage. Feriefridagene skal afholdes i ferieafholdelsesperioden.

Hvis du ikke får afholdt alle dine feriefridage inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, skal du skriftlig bede om at få dem udbetalt.

Kompensation for Store Bededag

Du skal have udbetalt 0,45% af din ferieberettigede løn som enten udbetales løbende eller den 1. maj og den 1. august. Dette gælder kun for fast månedslønnede.