Faktaark om løn, Fritvalgs Lønkonto, ferie m.m.

Faktaark om chefoptikeres løn, Fritvalgs Lønkonto, ferie mv.

Minimalløn for chefoptikere

                                1. april 2023

                              1. april 2024

40.503,00 kr. pr. mdr.

41.224,00 kr. pr. mdr.

Pension

 

1. juni 2023

Arbejdsgiverens bidrag

11%

Medarbejderens eget bidrag

   4%

 Fritvalgs Lønkonto

Ud over den faste månedsløn, skal du også have 7% af din ferieberettigede løn sat ind på en Fritvalgs Lønkonto, som du efter eget valg kan bruge som fx ekstra løn i forbindelse med ferie, ekstra indbetaling på pension, barns 2. sygedag eller seniorfridage.

Den 1. april 2024 stiger Fritvalgs Lønkontoen til 9%

Ferie

Ferieåret løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Du optjener 2,08 feriedag pr. måned, du er ansat.

Perioden du kan afholde ferie i, går fra den 1. september det ene år til den 31. december det efterfølgende år. Denne periode på 16 måneder kaldes ferieafholdelsesperioden.

Feriefridage

Du har ret til 5 feriefridage, når du har været ansat i 9 måneder. Herefter tildeles du hver den 1. september 5 nye feriefridage. Feriefridagene skal afholdes i ferieafholdelsesperioden.

Hvis du ikke får afholdt alle dine feriefridage inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, skal du skriftlig bede om at få dem udbetalt.