Råd & støtte:

Arbejdstid

Fast grundplan

I optikeroverenskomsterne er det aftalt, at optikerne og optometrister skal have en fast skriftlig arbejdsplan. Arbejdsplanen skal være aftalt over et fastsat antal uger, der maximalt kan være 16 uger. Når den sidste uge i arbejdsplanen er forbi, starter arbejdsplanen forfra igen med uge 1.

Du skal kende hele din arbejdsplan over den periode, der planlægges over, og din arbejdsgiver skal kunne oplyse dig om, hvornår arbejdsplanen begynder og slutter.

Helligdage

Juleaftensdag og Grundlovsdag betragtes i optikeroverenskomsten som søgnehelligdage og indgår ligesom de øvrige søgnehelligdage i arbejdsplanen med det antal timer, du skulle have arbejdet i henhold til den faste arbejdstidsplan.

Er du ansat på 37 timer pr. uge, får du en erstatningsfridag, hvis din fridag falder på en søgnehelligdag. Det gør du ikke, hvis du er deltidsansat.

Fridage og weekendfri

I henhold til optikeroverenskomsterne har du - ud over søgnehelligdage - krav på mindst 27 hele fridage indenfor en periode på 16 uger.

Du har også krav på weekendfri. I alt har du krav på 4 weekender fri fra fredag efter endt arbejdstid til mandag morgen, inden for 16 ugers planperioden. Derudover har du også ret til yderligere 4 søndage fri.

Du kan læse hele arbejdstidsaftalen i optikeroverenskomsterne.

Ændring af arbejdstiden

Arbejdsgiveren har dog mulighed for skriftligt at ændre i den faste arbejdstid med et varsel på fire uger, f.eks. hvis arbejdstiden skal ændres i forbindelse med ferie o. lign.

Det betyder helt konkret, at hvis din arbejdstid ændres i forbindelse med ferie eller andet, skal din arbejdsgiver give dig en ny arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvornår du skal på arbejde, og hvornår du så i stedet har fri.

Arbejdsplanen skal gives fire uger før, ændringen træder i kraft.

Du skal være opmærksom på, at man ved enighed kan ændre arbejdstiden med et kortere varsel.  Modtager du en arbejdsplan med for kort varsel, og ikke gør indsigelse, kan arbejdsgiveren hævde, at I har været enige om at fravige varslet på de fire uger.

Der kan være situationer, hvor du ikke er forpligtiget til at acceptere en ændring af din arbejdsplan med 4 ugers varsel. Det er hvis ændringen, i henhold til Funktionærloven, betragtes som væsentlig. Her vil du skulle have et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. 

Overarbejde

Hvis din arbejdsplan ikke ændres, men du får at vide, at du skal møde ekstra nogle dage, er det overarbejde. Derfor skal du have overtidsbetaling for de ekstra timer.

For overarbejde de første to timer efter normal arbejdstids ophør, skal du have udbetalt et tillæg på 50 procent. For overarbejde, der udføres før klokken 8.00, på lørdage efter normal arbejdstids ophør og på søn- og helligdage, skal du have udbetalt et tillæg på 100 procent. Du får ikke tillæg for arbejde på særlige tidspunkter ved overarbejde.

4 gange om året har din arbejdsgiver mulighed for at placere arbejdstid efter butikkens lukketid og frem til kl. 22 uden at betale overtidsbetaling herfor. Det kan fx være i forbindelse med status eller personalemøder.

Overarbejde kan afspadseres inden 16 uger fra den dag, du har udført overarbejdet, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det.

Deltidsansatte kan, hvis både arbejdsgiveren og den ansatte er enige, for en kortere periode aftale, at de arbejder mere, end de er ansat til. Her udbetales almindelig løn for disse timer. Timerne kan ikke afspadseres.

Har du som deltidsansat ikke indgået en sådan aftale, gælder de almindelige overtidsregler også for deltidsansatte.