Råd & støtte:

Rammerne for arbejdsmiljø

AMO – APV – AMR? Arbejdsmiljøverdenen er (også) fuld af forkortelser. Men hæng på, for det er ikke så kompliceret.

Det er arbejdsgiveren, som har det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven og dermed har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer.

I praksis kræver det et godt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og medarbejdere.

Hvad kræver loven?

Arbejdet med arbejdsmiljø afhænger af, hvor mange ansatte I er:

1-9 ansatte: Ledelse og medarbejdere udfører i fællesskab både daglige og overordnede opgaver, fx APV (arbejdspladsvurdering), årlig drøftelse og kontrol af arbejdsmiljøet.

10-34 ansatte: I skal oprette en AMO (arbejdsmiljøorganisation), med mindst tre personer: en arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og en formand, som er arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant.

Over 34 ansatte: Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Uddannelse

Arbejdsgiveren skal hvert år tilbyde medlemmerne af AMO 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Det skal stå i en tilgængelig kompetenceudviklingsplan, som skal kunne vises til Arbejdstilsynet. 

Den årlige drøftelse

Alle virksomheder skal en gang om året holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet ”Den årlige arbejdsmiljødrøftelse”. Her drøftes:

  • Om det foregående års mål er nået
  • Fokus i det kommende år i forhold til arbejdsmiljøet
  • Samarbejdsform og mødeintervaller
  • Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig APV, minimum hvert tredje år, og altid hvis der sker store ændringer.

En arbejdspladsvurdering (APV) skal sikre, at I som virksomhed ser på alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet og arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Overblikket fra en APV gør det nemmere at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativer.

 APV’en kommer ind på alle væsentlige forhold for arbejdsmiljøet:

  • Fysiske
  • Ergonomiske
  • Psykiske
  • Kemiske
  • Risiko for ulykker

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdsgiverens skal sørge for, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for de stoffer og materialer (kemi) der findes i virksomheden, og hvordan der skal arbejdes med dem.