Råd & støtte:

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er alt det, du mærker, men ikke kan se og røre, og som alligevel spiller en stor rolle for din og arbejdspladsens trivsel og arbejdsglæde.

Derfor er det vigtigt både at arbejde for, at et godt psykisk arbejdsmiljø fastholdes og styrkes – og turde tackle og arbejde med specifikke problemer for at forebygge sygefravær og mistrivsel: stress, mobning og chikane, forandringer og konflikter.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø generelt

Om psykisk arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside

Det du mærker - Denne hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø er primært udarbejdet til detailhandlen. Den har til formål at gøre opmærksom på, at der ikke skal være langt fra det, du mærker til mulighed for handling.

Om stress - fra stress til trivsel - Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside: Få viden om stress og symptomer, hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere stress og se hvad andre arbejdspladser gør.

Tidlig hjælp, hvis du er ramt

Er du som medarbejder blevet syg pga. stress, skal du være opmærksom på, at PFA har tilbuddet EarlyCare. Allerede fra første dag i en sygemelding på mere end 14 dage kan man som medarbejder ringe til en hotline og tale med en social- og sundhedsfaglig konsulent, en såkaldt Health Guide, som kan guide dig videre til et individuelt tilpasset behandlingsforløb hos forskellige specialister.

Læs mere om EarlyCare

Konflikthåndtering

Mobning og chikane

Mobning er et alvorligt problem, og det kan forekomme på alle arbejdspladser. Hvis mobning skal forebygges eller håndteres, kræver det handling fra arbejdspladsens side.

 Læs om mobning på Arbejdsmiljoviden.dk.

Røveri

Sikkerhed hører også med til det psykiske arbejdsmiljø. Butikker med f.eks. dyre og letomsættelige genstande som ure og smykker kan være særligt udsatte for røveri, og det kræver forebyggelse og forberedelse.

Læs mere hos BFA Handel om viden og vejledninger, instruktionsmateriale og værktøjer i forhold til røveri