20. okt. 2023

Hvordan er det nu lige, det er med status?

Det er et af de spørgsmål, Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne ofte får. For hvornår er det overarbejde, og hvornår er det en almindelig ændring af din arbejdsplan?

Billede til nyheden Hvordan er det nu lige, det er med status?
Man kan godt komme i tvivl om reglerne for mer- og overarbejde.

Er du optiker eller optometriststuderende og arbejder under optikeroverenskomsten, skal en ændring af din arbejdsplan varsles med 4 uger.

Du skal ikke kun varsles, hvornår du skal arbejde mere, men også have at vide, hvornår du har fri i stedet for.

Ellers er det ikke en ændring af din arbejdstid.

Arbejder du hos Synoptik, har vi en særlig aftale om, at du og din chef har en frist på 2 uger for at finde din ”erstatningsfrihed”.

Hvis du og din arbejdsgiver er enige om det, kan I også godt aftale at ændre din arbejdstid med kortere varsel. 

Modtager du en arbejdsplan med for kort varsel, og gør du ikke indsigelse, kan arbejdsgiveren hævde, at I har været enige om at fravige varslet på de 4 uger. Derfor er det vigtigt, at du siger fra, hvis I ikke har aftalt det.

Arbejdstiden kan placeres fra klokken 8 til et kvarter efter butikkens lukketid, uden du skal have overarbejde for det.

4 gange om året har arbejdsgiveren mulighed for at placere din almindelige arbejdstid til klokken 22, uden at butikken har åbent. De dage kan for eksempel bruges til status eller aftensmøder.

Din arbejdsplan skal altid gå op med det antal timer, du i gennemsnit er ansat på.

Overarbejde
Det er altid overarbejde, hvis du arbejder mere, end det fremgår af din arbejdsplan.

Det er din arbejdsgiver, der skal pålægge dig at arbejde over.

Derfor er det vigtigt, at I har klare aftaler om, hvad du skal gøre, hvis en synsundersøgelse eller ekspedition bliver forsinket.

Skal du bede kunden eller patienten komme igen en anden dag, eller har I en aftale om, at du får overarbejde for den ekstra arbejdstid og derfor kan gøre synsundersøgelse eller ekspedition færdig.

Hvis du bliver indkaldt til møde eller status udenfor den arbejdstid, som du er planlagt til i din arbejdsplan, er det overarbejde.

Og ændrer din arbejdsgiver din arbejdsplan med kortere varsel en 4 uger, er det også overarbejde.

Når I skal opgøre, hvordan du skal honoreres for dit overarbejde, skal I opgøre hver dag for sig.

De første 2 timer efter normal arbejdstids ophør mandag til fredag honoreres med et tillæg på 50%.

De efterfølgende timer honoreres med 100%.

Overarbejde, der udføres før normal arbejdstid, lørdag efter normal arbejdstid og på søn- og helligdage honoreres med et tillæg på 100%.

Det er virksomheden, der afgør, om overarbejdet skal afspadseres eller udbetales.

Afspadsering skal fortrinsvis gives som hele fridage og skal afspadseres inden 16 uger, fra arbejdet har været udført.

Relaterede nyheder