25. sep. 2023

5 situationer, hvor vi anbefaler, at du kontakter din fagforening

Vi giver dig her 5 bud på, hvornår vi synes, at du altid skal søge rådgivning i fagforeningen, før du underskriver.

Billede til nyheden 5 situationer, hvor vi anbefaler, at du kontakter din fagforening
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Foto: Shutterstock

Jobskifte
Er du ved at skifte job, så læser vi gerne den nye ansættelseskontrakt igennem, før du skriver under, men også før du opsiger dit nuværende job.

Det kan være rigtig svært at gennemskue en ansættelseskontrakt, og vi har desværre alt for mange medlemmer, der får tilbudt et job, som lyder yderst attraktivt, men ikke viser sig at være det.

Derfor anbefaler vi altid, at du søger rådgivning, før du underskriver kontrakten, så du ikke bliver fanget i en ansættelse, der ikke er, som du troede.

Vores rådgivning er naturligvis fortrolig, og vi kontakter ikke din nye arbejdsgiver, men giver dig råd om, hvad vi anbefaler, du skal have med eller have ændret i ansættelseskontrakten.

Vi hjælper dig også gerne med at formulere en opsigelse til din gamle arbejdsgiver, ligesom vi også er behjælpelig med at tjekke, om du har fået afregnet feriepenge korrekt.

Opsigelse eller advarsel
Hvis du er så uheldig, at du bliver opsagt fra dit job, anbefaler vi også, at du kontakter os, så vi i fællesskab kan gennemgå, om opsigelsen er rimelig, og om opsigelsen kan få betydning for, om du kan få dagpenge.

Det samme gælder, hvis du modtager en advarsel fra din arbejdsgiver.

En advarsel skal altid tages lige så seriøs som en opsigelse, og derfor anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig.

Bortvisning
Bliver du bortvist eller suspenderet fra din arbejdsplads, skal du altid kontakte fagforeningen. En bortvisning er den alvorligste ansættelsesretlige konsekvens, du kan komme ud for, og den kan have stor betydning for din økonomi og ære. Derfor skal der også meget til, for at en arbejdsgiver må bortvise en medarbejder.

En bortvisning betyder, at du opsiges med øjeblikkelig fratræden, og din løn stopper samme dag.

Du kan også blive suspenderet fra dit job. Det bruger virksomhederne ofte, før de bortviser en medarbejder. En suspendering medfører, at du hjemsendes med løn i en kort periode, mens arbejdsgiveren undersøger, om du eventuelt skal bortvises.

Ændring af arbejdstid
Bliver du sat ned i arbejdstid, så du skal arbejde færre timer, anbefaler vi, at du får os til at tjekke, om ændringen er sket med det korrekte varsel.  Vi tjekker også, om den begrundelse, din arbejdsgiver har givet for ændringen, er berettiget, for at du kan sættes ned i tid og løn.

Bliver din arbejdsplads solgt
Arbejder du et sted, hvor virksomheden skifter ejer, så anbefaler vi også, at du kontakter fagforeningen.

Selv om du som ansat er beskyttet af Virksomhedsoverdragelsesloven, oplever vi desværre nogle gange, at en ansat uforvarende får underskrevet et nyt ansættelsesbrev fra den nye ejer, som forringer ansættelsesforholdet. 

Derfor anbefaler vi altid, at du kontakter os, hvis din arbejdsplads skifter hænder. 

Løntjek
En lønseddel kan være svær at gennemskue, og det er desværre heller ikke ualmindeligt, at der sker fejl ved lønudbetalinger.

Er du i tvivl, om du får den korrekte løn, laver vi gerne et tjek. Du skal blot indsende din ansættelseskontrakt, dine arbejdsplaner og dine lønsedler, så kigger vi på det.

Du er altid velkommen til at kontakte os

I et arbejdsliv kan der opstå mange situationer, hvor du bliver i tvivl om, hvad der er gældende, og her skal du ikke tøve med at kontakte os.

Relaterede nyheder