22. maj 2023

Hvad sker der i optometrien i Europa?

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne har været til ECOO-forårsmøde, hvor vi sammen med repræsentanter fra mange andre optikerorganisationer har drøftet de udfordringer og tendenser, der i øjeblikket er inden for optometriens verden. ECOO-mødet blev sammen med EAOO’s konference afholdt i Poznan i Polen fra den 12.-14. maj 2023.

Billede til nyheden Hvad sker der i optometrien i Europa?
Formand Anette Pedersen og næstformand Dorthe Kallehauge udveksler erfaringer med kolleger fra den europæiske sammenslutning af optikere og optometrister.

Mangel på optikere og optometrister

Et af de store emner, der blev drøftet på forårsmødet, var manglen på arbejdskraft og særligt manglen på optometrister og optikere. For det er ikke bare i Danmark, der mangler optometrister og optikere. Det er et problem i hele Europa.

Og hvad sker der, når man ikke kan få den arbejdskraft, man har brug for? Vil teknologien tage over, og hvad betyder det for optometrien? Derfor var et andet emne også AI.

AI – hvad betyder det for optometristerne

I forlængelse af snakken om mangel på arbejdskraft talte vi om AI eller kunstig intelligens. Hvor meget kan vi stole på de billedbehandlingsprogrammer, som blandt andet behandler fundus-billeder og OCT-scanninger? Hvor mange billeder beror instrumenternes hukommelse sig på, og hvem har ansvaret, hvis maskinerne fejler?

Men vi drøftede også teleoptometri, og at assistenterne i flere lande er begyndt at udføre en større del af synsundersøgelserne. Hvad betyder det for kvaliteten af synsundersøgelserne og patienternes oplevelse heraf?

EU-lovgivning

Hver gang ECOO mødes, drøfter de forslag, som EU-parlamentet har under behandling. Hvad betyder det for optometrien, og skal ECOO forsøge at ændre på de beslutningsforslag, der fremsættes. Denne gang blev det blandt andet drøftet, hvad forslaget om at forbyde PFAS vil betyde for de produkter, som optikerne leverer.

Uddannelse

Et andet fast emne er uddannelse og det europæiske diplom i optometri. I ECOO drøftes det løbende, hvordan optometristuddannelsen er i de forskellige medlemslande, og hvad ECOO-medlemmerne kan gøre for at hjælpe hinanden med at løfte uddannelsesniveauet i de enkelte lande.

Et af tiltagene er for eksempel, at ECOO tilbyder at akkreditere de forskellige landes uddannelsesinstitutioner til det europæiske diplom i optometri, for at gøre det nemmere for optometristerne at arbejde på tværs af landegrænser.

Ovennævnte er kun et udsnit af de emner, der blev drøftet.

Der var også besøg fra vores ukrainske kollegaer, der fortalte om, hvordan det er at uddanne og arbejde som optometrister i et land i krig.

Hvad er ECOO

ECOO er den europæiske sammenslutning af optikere og optometrister.

Hvert land i Europa har et medlemskab, men flere organisationer kan dele medlemskabet.

Fra Danmark deler Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne medlemskabet med Optikerforeningen og Dansk Selskab for Optometri.

Du kan læse mere om ECOO på https://ecoo.info

Se mere

Relaterede nyheder