25. apr. 2023

Forlig om nye chefoptikeroverenskomster

Mandag den 24. april indgik Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne forlig med Profil Optik og F.A. Thiele om nye overenskomster for chefoptikere. De nye aftaler giver reguleringer på løn, pension, Fritvalgs Lønkonto og barsel. Aftalerne er to-årige, og følger i store træk de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Billede til nyheden Forlig om nye chefoptikeroverenskomster
Der er indgået forlig. Foto: Shutterstock

Her er hovedelementerne i de indgåede aftaler:

Lønstigninger
Minimallønnen reguleres pr. 1. april 2023 med 721 kr. pr. mdr., og igen pr. 1. april 2024 også med 721 kr. pr. mdr.

Fritvalgs Lønkonto
1. juni 2023 hæves Fritvalgs Lønkonto fra 6 pct. til 7 pct.

1. april 2024 hæves Fritvalgs Lønkontoen fra 7 pct. til 9 pct

Pension
Pr. 1. juni 2023 ændres pensionen, så arbejdsgiverens bidrag hæves til 11 pct., og medarbejderes eget bidrag sænkes til 4 pct., hvilket reelt betyder en lønstigning på 1 pct.

Bedre løn og pension under barsel
Overenskomsternes barselsregler forbedres og tilpasses den nye barselsorlov.

Pr. 1. juli 2023 udvides den betalte del af orloven med yderlig fire uger, til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødslen.

Heraf øremærkes de 19 uger til ”mor” og 12 uger til ”den anden forælder”. De sidste 5 ugers orlov med løn, vælger forældrene selv, hvem holder.

”Mor” har fortsat ret til løn under de 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Den særlige pensionsindbetaling, som ”mor” får under den første del af orloven stiger også.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond
Arbejdsgivernes bidrag til Optikernes Kompetenceudviklingsfond stiger.

Mulighed for at afholde ferie på forhånd
Det er aftalt, at der kan varsles og afholdes ferie på forhånd, det vil sige før man som medarbejder har optjent ret til ferie med løn.

Afstemning
Før forligene bliver en realitet, skal de godkendes af parternes kompetente forsamlinger samt DA. Herefter skal de til afstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomstområderne.

Vi forventer at sende afstemningen ud i starten af næste uge. Hvis vi har din mail, modtager du link til afstemningen pr. mail. Har vi ikke din mailadresse, vil du modtage brev om, hvordan du kan stemme.

Relaterede nyheder