23. apr. 2023

Husk du kan købe seniorfridage med din Fritvalgs Lønkonto

Har du fem år eller mindre til, du kan gå på folkepension, og er du ansat under en af de overenskomster, som Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne har indgået, så kan du også bruge din Fritvalgs lønkonto til at købe seniorfridage med.

Billede til nyheden Husk du kan købe seniorfridage med din Fritvalgs Lønkonto
Vil du bruge din Fritvalgs Lønkonto til seniordage, skal du give din arbejdsgiver besked senest med udgangen af maj måned. Foto: Shutterstock

I overenskomsterne er der aftalt en seniorordning, som du kan benytte dig af, fem år før du kan gå på folkepension.

Her kan du bruge din Fritvalgs Lønkonto til at købe seniorfridage. Og da bidraget til din Fritvalgs Lønkonto p.t. er 7% (for chefoptikerne 6%), svarer det ca. til, at du kan købe 14 seniorfridage (for chefoptikerne ca. 12 seniordage), idet en fridag koster omkring 0,5% af din årsløn.

Vil du gerne have flere seniorfridage, kan du også vælge, at dit månedlige pensionsbidrag indbetales til Fritvalgs Lønkontoens seniorfridage. Her anbefaler Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, at du forinden får en pensionsrådgivning med PFA, så du kender konsekvenserne ved, at der ikke indbetales eller indbetales så meget til din pension.

Ønsker du bruge din Fritvalgs Lønkonto til seniordage, skal du senest med udgangen af maj måned give virksomheden skriftlig besked herom. I beskeden skal du også oplyse, om du vil bruge hele eller kun en del af din Fritvalgs Lønkonto til seniorfridage, ligesom du også skal oplyse, hvis du ønsker, at dit pensionsbidrag skal indgå i aftalen.

Seniorordningen følger ferieafholdelsesåret, og du vil kunne bruge dine seniorfridage fra 1. september og frem til 31. december det efterfølgende år. Varsler du seniorfridage, er aftalen bindende, men kan dog varsles om hvert år.

Når du holder en seniorfridag, reduceres Fritvalgs Lønkontoen med et beløb svarende til løn under sygdom. Er du syg forud for en planlagt seniorfridag, har du ret til en erstatningsseniorfridag.

Du skal aftale med din chef, hvornår seniorfridagene holdes, og du kan vælge at holde dem løbende som en sammenhængende arbejdsfri periode eller som en nedsættelse af arbejdstiden.

Relaterede nyheder