10. mar. 2023

Ny overenskomst til urmagerne

Torsdag den 9. marts 2023 blev Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne enige med Urmagernes Arbejdsgiverforening om ny overenskomst for urmagerne.

Billede til nyheden Ny overenskomst til urmagerne
Forliget underskrives. Foto: Urmagerne- og Optikernes Fagforening

Vi vurderer selv, at det er et ganske godt forlig, der giver de reguleringer på løn, tillæg, Fritvalgs Lønkonto og barsel, som er givet på det øvrige minimallønsområde.

Det blev også drøftet, hvordan vi kan tiltrække og fastholde urmagere i fremtiden, og det blev man enig om at arbejde med i perioden frem til de næste overenskomstforhandlinger.

Aftalen er toårig og følger de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Her er hovedelementerne i den indgåede aftale:

Lønstigninger:
Minimallønnen reguleres 1. marts 2023 og 1. marts 2024 med 721 kr. pr. mdr.
Lærlinges løn stiger med 4,5% 1. marts 2023 og 3,5% 1. marts 2024.
Regulering af forskudttidstillæg
Alle tillæg reguleres 1. marts 2023 med 4,5%, og igen 1. marts 2024 med 3,5%.

Pension
Pr. 1. juni 2023 ændres pensionen, så arbejdsgiverens bidrag hæves til 10%, og medarbejderes eget bidrag sænkes til 2%, hvilket reelt betyder en lønstigning på 2%.

Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkontoen hæves fra 7% til 9% 1. marts 2024.

Bedre løn og pension under barsel
Overenskomstens barselsregler forbedres og tilpasses den nye barselsorlov.
Pr. 1. juli 2023 udvides den betalte del af orloven med yderligere fire uger, til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødslen.
Heraf øremærkes de 19 uger til ”mor” og 12 uger til ”den anden forælder”. De sidste 5 ugers orlov med løn, vælger forældrene selv, hvem der holder.
”Mor” har fortsat ret til løn under de 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Den særlige pensionsindbetaling, som ”mor” får under den første del af orloven, stiger også.

Befordringsgodtgørelse til lærlinge
Det indskrives i overenskomsten, at arbejdsgiverne dækker befordring til lærlinge på skole, i det omfang omkostningerne refunderes af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Urmagernes Uddannelsesfond
Arbejdsgivernes bidrag til Urmagernes Uddannelsesfond stiger med 165 kr. til 640 kr. pr. år.

Tillidsrepræsentanter og lokale lønforhandlinger
I den nye overenskomst er mulighederne for at vælge tillidsrepræsentant blevet styrket, ligesom der er fokus på tillidsrepræsentantens rolle og mulighederne for at forhandle løn lokalt.

Urafstemning
Før forliget bliver en realitet, skal det til urafstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomstområdet.
Overenskomstforliget er aftalt som en del af Forligsmandens mæglingsforslag, sammen med de overenskomstforlig, der er indgået på andre områder.
Da ikke alle overenskomstområder endnu har afsluttet deres forhandlinger, kan der gå nogle uger, før der ligger et mæglingsforslag klar, som der kan stemmes om.
Overenskomsten bliver en realitet, hvis mæglingsforslaget stemmes samlet hjem ved urafstemningen.

Ved vi, hvor du arbejder?
Husk at gå ind på ”Min side” på vores hjemmeside og tjek, om vi har registreret din korrekte arbejdsplads. Så kommer du nemlig til at stemme om den rigtige overenskomst, når vi om lidt skal til urafstemning.

Relaterede nyheder