06. mar. 2023

Ny overenskomst til optikerne

Tidlig mandag morgen 6. marts indgik Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne forlig med Dansk Erhverv Arbejdsgiver om ny overenskomst for optikere og optometrister.

Billede til nyheden Ny overenskomst til optikerne

Den nye aftale giver pæne reguleringer på løn, Fritvalgs Lønkonto, tillæg og barsel.
Både vi og arbejdsgiverne havde ønsker til nye arbejdstidsregler, men her kunne vi ikke nå hinanden, denne gang.
På trods heraf er det vores vurdering, at det er et rigtig godt resultat, vi har opnået, og er det bedste forlig, vi har opnået i rigtig mange år.

Vi har endnu ikke afsluttet overenskomstforhandlingerne omkring ny overenskomst for optikere og optometrister ansat i Synoptik, men den er også lige på trapperne. Her mangler vi blot af afklare nogle tekniske formaliteter.

Aftalen er toårig og følger de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Her er hovedelementerne i den indgåede aftale:

Lønstigninger
Minimallønnen reguleres 1. marts 2023 og 1. marts 2024 med 721 kr. pr. mdr.
Lønnen for professionsbachelorstuderende reguleres forholdsmæssigt.

Regulering af forskudttidstillæg
Alle tillæg reguleres 1. marts 2023 med 4,5 pct., og igen 1. marts 2024 med 3,5 pct.

Pension
Pr. 1. juni 2023 ændres pensionen, så arbejdsgiverens bidrag hæves til 10 pct., og medarbejderes eget bidrag sænkes til 2 pct., hvilket reelt betyder en lønstigning på 2 pct.

Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkontoen hæves fra 7 pct. til 9 pct. 1. marts 2024.

Bedre løn og pension under barsel
Overenskomstens barselsregler forbedres og tilpasses den nye barselsorlov.
Pr. 1. juli 2023 udvides den betalte del af orloven med yderligere fire uger, til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødslen.
Heraf øremærkes de 19 uger til ”mor” og 12 uger til ”den anden forældre”. De sidste 5 ugers orlov med løn, vælger forældrene selv, hvem der holder.

”Mor” har fortsat ret til løn under de 4 ugers graviditetsorlov før fødslen. Den særlige pensionsindbetaling, som ”mor” får under den første del af orloven stiger også.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond
Arbejdsgivernes bidrag til Optikernes Kompetenceudviklingsfond stiger med 145 kr., så det totalt bliver 1.512 kr. pr. medarbejder.

Tillidsrepræsentanter og lokale lønforhandlinger
I den nye overenskomst er mulighederne for at vælge tillidsrepræsentant blevet styrket, ligesom der er fokus på tillidsrepræsentantens rolle og mulighederne for at forhandle løn lokalt.

Urafstemning
Før forliget bliver en realitet, skal det til urafstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomstområdet.

Overenskomstforliget er aftalt som en del af Forligsmandens mæglingsforslag sammen med de overenskomstforlig, der er indgået på andre områder.

Da ikke alle overenskomstområder endnu har afsluttet deres forhandlinger, kan der gå nogle uger, før der ligger et mæglingsforslag klar, som der kan stemmes om.

Overenskomsten bliver en realitet, hvis mæglingsforslaget stemmes samlet hjem ved urafstemningen.

Ved vi, hvor du arbejder?
Husk at gå ind på ”Min side” på vores hjemmeside og tjek, om vi har registreret din korrekte arbejdsplads. Så kommer du nemlig til at stemme om den rigtige overenskomst, når vi om lidt skal til urafstemning.

Relaterede nyheder