Tirsdag 24. september og tirsdag 1. oktober 2024. REFRAKTION

Med udgangspunkt i nyeste viden fra undervisningen på første til sidste semester i fagene refraktion og binokulært syn, gennemgås, demonstreres og øves der teknikker og undersøgelsesmetoder, som de studerende bliver undervist i. Kurset er velegnet til opdatering af viden og færdighed i forbindelse med synsundersøgelser men også f.eks. for praktikvejledere.

Tilmeldingsfrist 24. august 2024.

Find vej