Filterglas, udvidet kursus. 3 x 45 min. på én dag

Deltagerne får viden om årsager til og forhold omkring lysfølsomhed og blændingsgener og, afhængig af faglig baggrund og relevant erfaring, praktiske forudsætninger for at kunne referere til afprøvning af filterglas.

•    Årsager til lysfølsomhed og blændingsgener
•    Gennemgang af kontrastfølsomhed, sanseadaptation og kronisk eller
     adaptiv blændingsgener. 
•    Symptomer sættes i relation til øjensygdomme og erhvervet hjerneskade.
•    Gennemgang af blændingskompenserende og kontrastfremhævende
     filterglas.
•    Gennemgang af muligheder for hovedbårne kompenserende
     hjælpemidler.
•    Gennemgang af lovmæssige muligheder for hjælp.

Tilmeldingsfrist mandag 22. april kll 08.00