Onsdag 22. januar 2025. Spaltelampe.

Kurset er et begynderkursus, hvor funktionen og brugen af spaltelampen gennemgås. Undersøgelsesmetoder, belysningsformer og indstillinger vil blive gennemgået, demonstreret og øvet, så man efterfølgende vil være i stand til at undersøge og journalføre alle fund i det forreste segment (fra øjenomgivelser og ind til linsen).

Tilmeldingsfrist 5. november 2024

Find vej