Mandag 11. nov. (online), mandag 18. nov (online) og mandag 2. december 2024 (fysisk fremmøde). OCT

Dette kursus henvender sig til optometrister, som er i startfasen eller der i det daglige beskæftiger sig med vurdering af OCT, og som ønsker en introduktion i de grundlæggende færdigheder, der kræves for både at tage og vurdere OCT-scan.  På kurset fokuseres der på, hvordan det gode OCT-scan opnås, hvilke artefakter der kan forekomme, og hvordan disse undgås. Der gennemgås de hyppigst forkomne øjensygdomme, der kan diagnoseret vha. OCT, og hvordan disse kan genkendes. 

Kurset stiler efter at styrke den faglige selvtillid omkring vurdering og henvisning. Kurset vil være en kombination af forelæsninger og case baserede øvelser.

Vær opmærksom på at 11. november og 18. november er online.

Begge online dage vil blive afholdt om formiddagen.

Tilmeldingsfrist 11. oktober 2024.

Find vej