Urmagerelever – rettigheder og pligter

Når du er i gang med en erhvervsuddannelse, har du en række rettigheder og pligter.

Her beskriver vi kort lidt herom

Hvis du har en praktikplads

Prøvetid

Når man indgår en uddannelsesaftale, er der en prøvetid på tre måneder.

I prøvetiden kan både virksomheden og eleven opsige uddannelsesaftalen uden nogen begrundelse.

Opsigelse efter prøvetiden

Når prøvetiden er overstået, er en uddannelsesaftale uopsigelig både fra virksomheden og elevens side.

Dog kan en uddannelsesaftale altid ophæves, hvis en af parterne misligholder aftalen.

Er der problemer på dit praktiksted, skal du kontakte Urmagernes Faglige Fællesudvalg på mail: uff@forbundet.dk eller på telefon: 3547 3403.

Særlige ferieregler

Som urmagerelev gælder ferielovens bestemmelser, når du holder ferie.

Der er dog en helt særlig undtagelse for din ret til at holde ferie, det første år du er i en uddannelsesaftale.

Har du indgået en uddannelsesaftale inden 1. juli 2019, har du ret til 5 ugers ferie med løn i ferieåret fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Er din uddannelsesaftale indgået efter 1. juli 2019, har du ret, men ikke pligt, til at holde 5 ugers ferie i samme periode, men her får du ikke løn under ferien.

Hvis du er i skolepraktik

For at kunne blive optaget i skolepraktik skal du opfylde EMMA kriteriet, som er følgende:

  • Egnethed
  • Faglig Mobil
  • Geografisk Mobil
  • Aktiv praktikpladssøgende

Som skolepraktikant har du ikke de samme rettigheder, som lønmodtagere generelt har.

Du har bl.a. ikke ret til ferie, men Ministeriet anbefaler dog praktikpladscentrene at give deres elever ferie.

Vigtige nyheder

COVID-19: Sådan bliver du vaccineret som optiker og optometriststuderende, og du skal selv sikre at du ”kommer på listen”

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har netop udmeldt, at de nu er klar til at påbegynde vaccination af sundhedspersoner i målgruppe 4,...

Læs mere her