Urmagerelever - løn

Hvis du har en uddannelsesaftale med et praktiksted, får du løn fra din praktikvirksomhed under uddannelsen.

Lønnen er aftalt i urmageroverenskomsterne indgået med Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne og  Urmagernes Arbejdsgiverforening.

Pr. 1. marts 2020 er lønnen:

Uddannelsesforløbets 1. år       9.407,58 kr. pr. mdr.
Uddannelsesforløbets 2. år    12.499,86 kr. pr. mdr.
Uddannelsesforløbets 3. år     14.802,61 kr. pr. mdr.
Uddannelsesforløbets 4. år     17.105,43 kr. pr. mdr.


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter:

Mandag - fredag efter kl. 18.00     17,00 kr. pr. time
Lørdag efter kl. 14.00 og søndage    70,86 kr. pr. time


SU og skolepraktikydelse.

Hvis du ikke har en praktikplads kan du søge SU under uddannelsens skoleperioder, og skolepraktikydelse når du er i praktik. Du kan læse mere kan på SU.dk.

Vigtige nyheder

Nytårsaftensdag helligdag, ferie eller arbejdsdag?

Hvordan er det nu med nytårsaftensdag. Er det en helligdag, en arbejdsdag eller en fridag? Og hvordan skal jeg varsles?

Læs mere her