Urmagerelever - Praktik

Urmageruddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor du veksler mellem skole og praktik.

Hvis du ikke har en praktikplads, kan du søge om at komme i praktik på praktikpladscentret, der er tilknyttet skolen.

Desværre er der pt. ikke praktikpladser til alle de elever, der søger uddannelsen, men de fleste får en praktikplads i løbet af uddannelsen.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du løn fra praktikstedet under din uddannelse.

Hvis du ikke har en praktikplads, kan du søge SU og skolepraktikydelse under uddannelsen.

Vigtige nyheder

Nytårsaftensdag helligdag, ferie eller arbejdsdag?

Hvordan er det nu med nytårsaftensdag. Er det en helligdag, en arbejdsdag eller en fridag? Og hvordan skal jeg varsles?

Læs mere her