Bliv godkendt som uddannelsessted

Bliv godkendt som uddannelsessted for urmagerelever

Er du arbejdsgiver og kunne du godt tænke dig at uddanne en urmagerelev, skal din virksomhed først godkendes som praktiksted.

Det bliver den ved at sende en ansøgning til:

Urmagernes Faglige Fællesudvalg, Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Email: uff@forbundet.dk Telefon: 3547 3400.

Du finder ansøgningsblanketten her.

Når blanketten er udfyldt, sender du den på uff@forbundet.dk. Hvis din virksomhed umiddelbart opfylder alle målepunkterne, der kræves for at blive godkendt, modtager du senest 14 dage efter modtagelsen af din ansøgning en godkendelse som praktiksted.

Hvis din virksomhed ikke opfylder alle målepunkterne, vil vi kontakte dig for at lave en aftale om at besigtige din virksomhed.

Vigtige nyheder

Nytårsaftensdag helligdag, ferie eller arbejdsdag?

Hvordan er det nu med nytårsaftensdag. Er det en helligdag, en arbejdsdag eller en fridag? Og hvordan skal jeg varsles?

Læs mere her