Arbejdstid

I henhold til urmageroverenskomsten indgået med Urmagernes Arbejdsgiverforening, skal du have en fast skriftlig arbejdsplan.

Arbejdsplanen skal være aftalt over et fastsat antal uger, der maximalt kan være 16 uger.

Når den sidste uge i arbejdsplanen er forbi, starter arbejdsplanen forfra igen med uge 1.

Som urmager har du krav på 25 fridage inden for 16 uger, heraf skal du have 4 weekender fri, fra fredag efter endt arbejdstid til mandag morgen, inden for 16 ugers planperioden. Derudover har du yderligere ret til 3 søndage fri.

Ændring af arbejdstiden

Arbejdsgiveren har mulighed for skriftligt at ændre i den faste arbejdstid med et varsel på fire uger, f.eks. hvis arbejdstiden skal ændres i forbindelse med ferie, ekstra juleåbent o. lign.

Det betyder helt konkret, at ændres din arbejdstid, skal din arbejdsgiver give dig en ny arbejdsplan, hvoraf det fremgår, hvornår du skal på arbejde, og hvornår du i stedet har fri.

Arbejdsplanen skal gives 4 uger før ændringen træder i kraft.

Du skal være opmærksom på, at man ved enighed kan ændre arbejdstiden med et kortere varsel.  Modtager du en arbejdsplan med for kort varsel, og ikke gør indsigelse hertil, kan arbejdsgiveren hævde, at I har været enige om at fravige varslet på de 4 uger.

Der kan være situationer, hvor du ikke er forpligtiget til at acceptere en ændring af din arbejdsplan med 4 ugers varsel. Det er hvis ændringen, i henhold til Funktionærloven, betragtes som væsentlig. Her vil du skulle have et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. 

Hvordan må din arbejdstid placeres?

Din arbejdsgiver kan placere din arbejdstid indenfor butikkens åbningstid.

Skal du på arbejde uden for disse tidspunkter, er det overarbejde.

Bliver du bedt om at arbejde på lørdage efter kl. 14.00 og på søndage, skal du have et tillæg herfor.

Juleaftensdag og Grundlovsdag betragtes i overenskomsten som en søgnehelligdag og indgår ligesom de øvrige søgnehelligdage i arbejdsplanen med det antal timer, du skulle have arbejdet i henhold til den faste arbejdstidsplan.

Overarbejde

Hvis din arbejdsplan ikke ændres, men du får at vide, du skal møde ekstra nogle dage, er det overarbejde, og du skal have overtidsbetaling for de ekstra timer.

For overarbejde de første 2 timer efter normal arbejdstids ophør, skal du have udbetalt et tillæg på 50 procent.

For overarbejde, der udføres før normal arbejdstid, på lørdage efter normal arbejdstid og på søndage, skal du have udbetalt et tillæg på 100 procent.

Du får ikke tillæg for arbejde på særlige tidspunker ved overarbejde.

Overarbejde kan afspadseres, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det.

Er du deltidsansat kan arbejdsgiveren for en kortere periode på max. 4 uger, varsle en arbejdstid udover det I har aftalt, du er ansat på.

Ændringen skal gives skriftligt med 4 ugers varsel.

Dette merarbejde aflønnes med normal timebetaling, så længe den ugentlige arbejdstid ikke overskrider 37 timer pr. uge.

Der kan være situationer, hvor du ikke er forpligtiget til kortvarigt at gå op i tid. Det er hvis ændringen, i henhold til Funktionærloven, betragtes som væsentlig.  

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her