Lønstatistik for optikere og urmagere

Urmagerne og Optikerne udarbejder en gang om året en lønstatistik.  I 2020 har vi udarbejdet den på baggrund af lønoplysninger fra november-lønnen 2019, som 322 optikere og chefoptikere og 28 urmagere har indsendt elektronisk.

Statistikken er opdelt i overenskomstområderne Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik, ansatte hos private øjenlæger, og offentligt ansatte optikere. Alle chefoptikere er samlet i én lønstatistik, uanset hvor de er ansat.

Fra i år (lønnen fra november 2019) har vi også en statistik, hvor vi medtager indbetalinger til Pension og til Fritvalg Lønkonto og så har vi for optikerne en statistik opgjort efter uddannelsesår.

Statistikken bliver både brugt til at følge med i lønudvikling, som argument i overenskomstforhandlinger og du kan som medlem bruge oplysningerne til at forhandle din løn lokalt.

Derfor er det meget vigtigt, at du altid deltager i lønstatistikken, så vi har et retvisende billede af løn og udvikling

Se tabellerne for november 2019 her:

Alle beskæftigede - omregnet til timeløn

Månedslønninger fuldtidsbeskæftigede

Statistik opgjort efter uddannelsesår - optikere


Vigtige nyheder

Lønstatistik 2021

I starten af det nye år modtager du traditionen tro en mail med et link til vores lønstatistik. I år er det særligt vigtigt, at du indsender dine...

Læs mere her