Fritvalgs Lønkonto

For urmagere, urmagerelever, optikere og optometriststuderende:
Pr. 1. marts 2021 er beløbet 6% af din ferieberettigede månedsløn.

For chefoptikere:
Pr. 1. april 2021 er beløbet 5% af din ferieberettigede månedsløn.

Du kan selv vælge, om du ønsker beløbet som ekstra løn, eller om du ønsker det indbetalt som ekstra pension på din pensionsordning i Ur & Optik Pension i PFA.

Men du kan også vælge at bruge Fritvalgs Lønkontoen til at købe dig ekstra frihed ved barns sygdom eller barns lægebesøg samt børneomsorgsdage, og har du 5 år eller mindre til du kan på pension, kan du aftale, at din Fritvalgs Lønkonto skal bruges til seniordage.

Det er dit valg, hvad du ønsker, at pengene på din Fritvalgs Lønkonto skal bruges til, dog skal du planlægge det med din arbejdsgiver, når du holder dine børneomsorgsdage og seniordage

Som løn
Vælger du at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som løn, er det aftalt, at lønnen som udgangspunkt ikke udbetales løbende, men opspares og udbetales i forbindelse med, at du holder ferie eller feriefridage.

Din arbejdsgiver skal oplyse dig om, hvor tidligt han skal have besked, hvis du ønsker pengene udbetalt i forbindelse med din ferie, og hvor ofte du kan få pengene udbetalt. Fratræder du hos din arbejdsgiver og har penge på din Fritvalgs Lønkonto, skal arbejdsgiveren afregne dig beløbet ved din fratræden.

Som pension
Du kan også vælge, at få din Fritvalgs Lønkonto løbende indbetalt som et ekstra pensionsbidrag på din konto i Ur & Optik Pension i PFA. 

Salg af feriefridage til Fritvalgs Lønkontoen
Hvis du ikke ønsker at holde alle dine fem feriefridage, som overenskomsten giver ret til, kan du i stedet vælge at sælge feriefridagene og lade dem indgå i din Fritvalgs Lønkonto. En forudsætning for at kunne sælge feriefridagene er naturligvis, at du har optjent ret til at holde dem. Hver feriefridag du lader indgå i din Fritvalgs Lønkonto, øger indbetalingen med 0,5 procent af den ferieberettigede løn. Hvis du f.eks. har valgt at sælge to feriefridage, så øges beløbet, der opspares på din Fritvalgs Lønkonto med i alt 1,0 procent pr. måned. Din arbejdsgiver kan hverken pålægge dig at sælge dine feriefridage, eller tvinge dig til at holde dem.

Hvornår skal du vælge?
Når du bliver ansat hos en ny arbejdsgiver, skal du give denne besked om, hvorvidt du ønsker din Fritvalgs Lønkonto anvendt til pension eller til løn. Herefter skal du hvert år i maj måned give din arbejdsgiver skriftlig besked om, hvor mange feriefridage du ikke vil holde i det kommende ferieår, og i stedet lade værdien af feriefridagene indgå i Fritvalgs Lønkonto. Du skal også i maj måned give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du efter 1. september ønsker din Fritvalgs Lønkonto anvendt til ekstra løn eller som ekstra pension.

Vigtige nyheder

Sådan bliver dit kontingent i 2022

Et nyt år byder traditionen tro også på nye opgaver. Her i blandt er der tid til at kigge på familiebudgettet igen, og hertil skal du kende dit...

Læs mere her