Ny ferielov

1. september 2020 får vi ny ferielov.

Som de fleste andre europæiske lande får vi ”samtidighedsferie”, som betyder, at man optjener og afholder ferie samtidig. Det betyder også, at nye på arbejdsmarkedet ikke længere skal vente op til 1,5 år, før de har optjent feriepenge.

Med den nye lov optjener du 2,08 dages ferie om måneden, som du kan holde med det samme og senest inden for 16 måneder.

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned lige som med den nuværende ferielov.

Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Hvad betyder den nye ferielov, hvis man er nyuddannet?

Overgangsordningen for nyuddannede er lidt komplicerede, så vi anbefaler, at du kontakter fagforeningen for at få råd om, hvad der præcis gælder for dig. Telefon 70 15 04 00.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. januar 2019.

Du vil optjene ferie efter de gældende ferieregler om forskudt ferie i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Ferien vil kunne afholdes fra 1. maj 2020 og frem til 30. september 2020.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. august 2019.

Du vil som udgangspunkt kun have optjent 2,08 dages betalt ferie, som kan afholdes fra 1. maj til 30. september 2020. Det skyldes, at ferie, der optjenes fra september 2019 og frem til 31. august 2020, indefryses som en del af overgangsordningen.

Fordi du har optjent mindre end 8,3 feriedage inden 1. september 2019, vil du få mulighed for at afholde fondsferiedage fra 1. maj til 30. september 2020. Fondsferiedage optjenes i perioden fra 1. september til 31. december 2019.

Samtidig vil du overgå til den nye ferieordning den 1. september 2020, hvorefter du vil optjene ferie med det samme med mulighed for løbende at holde ferie.

Hvis du vil afholde fondsferiedage, skal du ansøge fonden.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. september 2020 eller senere.

Du kan optjene og afholde betalt ferie med det samme, da den nye ferieordning er trådt i kraft

Hvad sker der med mine penge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?

Så bliver pengene udbetalt dine efterladte. Dog tidligste 1. oktober 2021. 

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren vælger at forrente pengene i sit firma, og det så går konkurs?

Det har ikke nogen betydning for dig, for dine penge er sikret i fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem.

Hvornår kan jeg tidligst få udbetalt mine indefrosne feriepeng?


Du kan tidligst få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021. Det gælder for alle – også folkepensionister og efterlønnere. 

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i starten af 2021, hvor du kan se, hvad din arbejdsgiver har indberettet til din opsparing.

I løbet af 2021 kommer der også meget mere information om, hvordan du søger om at få dine penge udbetalt.

Hvornår optjener jeg ferie?

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder ligesom i dag.

Hvornår skal min ferie holdes?

Ferien kan holdes i samme år, som du har optjent den. Du har mulighed for løbende at holde din optjente ferie over de næste 16 måneder.

Ændrer den nye ferielov på varsling af min ferie?

Dit ferievarsel vil være det samme som i dag. Det betyder, at din arbejdsgiver stadig skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har også stadig krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Med den nye ferielov får du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiverne modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Overgangsordning fra 2019

Der kommer en overgangsordning mellem det nuværende og det nye feriesystem i 2019. Årsagen er, at vi alle ellers ville havde ret til op til ti ugers ferie, når den nye lov trådte i kraft.

Overgangsordningen betyder, at de feriepenge du optjener i fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”indefrosset”, indtil du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler". Din arbejdsgiver skal have indberettet dine feriepenge til fonden senest 31. december 2020.

Er du i tvivl om, hvordan du kan planlægge ferie i overgangsperioden, kan du bruge Ferieplanlæggeren på borger.dk

Kontakt fagforeningen, hvis du er i tvivl om dine feriepenge er korrekte opgjort. Kontakt os på telefon 70 15 04 00.

Hvad sker det med mine indefrosne feriepenge?

Overgangsordningen betyder, at de feriepenge du optjener i fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”indefrosset”, indtil du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler".

Du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, hvis du:

  • går på folkepension,
  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse,
  • går på efterløn,
  • flytter permanent til udlandet.

Du kan tidligst få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021. 

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dit bo.


Overgangsordning for dig, der var i arbejde inden 1. januar 2019

Overgangsordningen betyder, at du får mulighed for at  gemme den ferie, du optjener 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Det svarer til 2,08 dage pr. måned i alt 16,7 dage, som du kan gemme og bruge til at holde ferie fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Overgangsordning for dig, der først kommet på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019

Er du først kommet i arbejde efter 1. januar 2019, er du omfattet af en anden overgangsordning.

Som ny på arbejdsmarked optjener du 2,08 dages ferie pr. måned fra 1. september 2019 til 31. august 2020  (25 dage).

Du kan bruge 8,3 af de 25 dage til at holde ferie i perioden 1. maj til 31. august 2020. Disse dage kaldes feriefondsdage.

Hvis du bliver ansat før 1. september 2019, men efter 1. januar 2019, kan du optjene mellem 8,3 og 16,7 dage, som du kan afholde fra 1. maj til 31. august 2020.

Eksempel: Hvis du bliver ansat den 1. august 2019 vil du optjene 2,08 dage, som du kan bruges i fra 1. maj til 31. august 2020 plus 8,3 feriefondsdage.

Hvor kan jeg læse mere om den nye ferielov?

Hvad betyder den nye ferielov, hvis jeg er fleksjobber?

Er du fleksjobber og i arbejde, så gælder ferieloven for dig i lighed med andre ansatte. Det indebærer en overgangsordningen fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og de nye regler om samtidsferie fra 1. september 2020.

Du kan læse mere om overgangsordningen og den nye ferielov i de øvrige spørgsmål/svar.


Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her