Information om Coronavirus/COVID-19

Råd og vejledning i forbindelse med Coronavirus ændrer sig nærmest fra dag til dag. Vi har derfor valgt, at samle en række nyttige links, hvor du kan finde råd og vejledning.

I forbindelse med Corona virussen, får vi en rækkes spørgsmål.

Derfor har vi her samlet en række nyttige links, hvor du kan finde svar på mange af spørgsmålene:

FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har samlet spørgsmål og svar på deres hjemmeside. Der kan du se vejledninger, finde 3-parts aftalerne, læse om egen sygdom og børns sygdom, hjemsendelser og test.


Opdatering 30. november 2021: Regeringen har indført nye restriktioner for ansatte og kunder/patienter i detailbutikker og i sundhedsvæsnet. For Urmagerne betyder det, at kunder og ansatte skal bære mundbind. Ansatte kan dog være undtaget for kravet, hvis virksomheden stiller krav om, at de ansatte har et gyldigt coronapas. For Optikerne, som er en del af sundhedsvæsnet, betyder det, at der skal bæres mundbind af både ansatte og patienter. Vi har rettet henvendelse til Sundhedsmyndighederne for at høre, o optikere også kan undtages fra kravet om mundbind i butiksområdet, hvis virksomheden stiller krav om, at de ansatte har et gyldigt coronapas. Vi afventer stadig svar på det. Læs mere på coronasmitte.dk.

Opdatering 14. juni 2021. Sundhedsstyrelsen lemper nu på brugen af værnemidler i sundhedsvæsnet og herunder også for optikerne. Det gælder fortsat at gravide (der ikke er blevet vaccineret) bør blive omplaceret fra uge 28+0.

Opdatering 8. februar 2021. Sundhedsstyrelsen har 5. februar opdatering Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Det er en præcisering  i forhold til hvornår sundhedspersonale er nære kontakter og så er der en tilretning af et enkelt faglig element om grænsen for tolkning af et positivt testsvar.

Opdatering 4. februar 2021. Sundhedsstyrelsen har 3. februar opdateret Retningslinjer for nære kontakter. De skærpede anbefalinger fastholdes, men det ekstra forsigtighedsprincip om at smittede med fx B.1.1.7. skal i selvisolation i 14 dage bortfalder. 

Opdatering 1. februar 2021. Om forlængelse af trepartsaftalen, der betyder, at du fra 18. januar 2021 selv skal bidrage med 1 dag, hvis du er hjemsendt i mere end 20 fulde kalenderdage.

Opdatering 29. januar 2021. Sundhedsstyrelsen har 22. januar 2021 udgivet Retningslinjer for håndtering af COVID-19 som på side 44 beskriver hvornår sundhedspersonale kan være "nær kontakt".

Opdatering 20. januar 2021. Om hvornår du er nær kontakt og om korrekt brug af værnemidler samt "faktaboks" om den midlertidige skærpelse af nære kontakter.

Opdatering 6. januar 2021. Om opdatering af retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet. Her beskrives bl.a. at i perioder med (lokalt) højt smittetryk bør man visitere klienter, før de møder op i butikken.

Opdatering 17. december 2020. Om nedlukning af butikker hen over jul og nytår. Urmagerbutikkerne er omfattet af disse regler. Optikerbutikkerne er et sundhedserhverv i den private sektor og kan derfor holde åbent. HUSK kravene til skiltning i butikken.

Opdatering 6. november. Specielt vedr. nedlukningen i Nordjylland. Optikerne varetager en kritisk funktion og skal møde på arbejde.

Opdatering 7. oktober (gældende fra 25. september). Myndighederne har udsendt nye retningslinjer for ansvarlig indretning af bl.a. butikker i detailhandlen

Opdatering 28. september. Sundhedsstyrelsen har udsendt: Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19.

 

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her