Rammerne for arbejdsmiljø

AMO – APV – AMR? Arbejdsmiljøverdenen er (også) fuld af forkortelser. Men hæng på, for det er ikke så kompliceret.

Det er arbejdsgiveren, som har det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven og dermed har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer.

I praksis kræver det et godt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og medarbejdere.

Hvad kræver loven?

Arbejdet med arbejdsmiljø afhænger af, hvor mange ansatte I er:

1-9 ansatte: Ledelse og medarbejdere udfører i fællesskab både daglige og overordnede opgaver, fx APV (arbejdspladsvurdering), årlig drøftelse og kontrol af arbejdsmiljøet.

10-34 ansatte: I skal oprette en AMO (arbejdsmiljøorganisation), med mindst tre personer: en arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og en formand, som er arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant.

Over 34 ansatte: Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Læs mere om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde (Arbejdstilsynets hjemmeside)

Uddannelse

Arbejdsgiveren skal hvert år tilbyde medlemmerne af AMO 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Det skal stå i en tilgængelig kompetenceudviklingsplan, som skal kunne vises til Arbejdstilsynet. 

Se mere om både den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse (Arbejdstilsynets hjemmeside)

Den årlige drøftelse

Alle virksomheder skal en gang om året holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet ”Den årlige arbejdsmiljødrøftelse”. Her drøftes:

  • Om det foregående års mål er nået
  • Fokus i det kommende år i forhold til arbejdsmiljøet
  • Samarbejdsform og mødeintervaller
  • Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde

Læs mere om den årlige drøftelse (Arbejdstilsynets hjemmeside)

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig APV, minimum hvert tredje år, og altid hvis der sker store ændringer.

En arbejdspladsvurdering (APV) skal sikre, at I som virksomhed ser på alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet og arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Overblikket fra en APV gør det nemmere at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativer.

 APV’en kommer ind på alle væsentlige forhold for arbejdsmiljøet:

  • Fysiske
  • Ergonomiske
  • Psykiske
  • Kemiske
  • Risiko for ulykker

Læs mere:

Om APV (Arbejdstilsynet)

Sådan kommer I i gang med APV (Videncenter for Arbejdsmiljø)

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdsgiverens skal sørge for, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for de stoffer og materialer (kemi) der findes i virksomheden, og hvordan der skal arbejdes med dem.

Læs mere:

Sådan får I får lavet arbejdspladsbrugsanvisninger (Guide fra BAR Kontor)

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her