Arbejdsmiljø

Der er al mulig grund til at arbejde for at forbedre både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på både optikeres og urmagernes arbejdspladser. Det vinder alle parter på.

Ved Delegeretmødet 2017 blev det besluttet at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, efter en stigning i antallet af sygemeldinger og sager med baggrund i arbejdsmiljø.

Her kan du finde inspiration og links til gode materialer, der kan inspirere til et godt arbejdsmiljø.

Emnerne er:

Rammerne for arbejdsmiljø - læs om de formelle, lovgivningsmæssige rammer for samarbejdet om arbejdsmiljø: Uddannelse, den årlige drøftelse, arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger

Psykisk arbejdsmiljø - gode links til inspiration og redskaber.

Fysisk arbejdsmiljø - gode links til inspiration og redskaber.

Arbejdsmiljørepræsentant - hvad er det, kom med i vores netværk - og gode links til mere information.

Gode kilder til information:

Både urmagere og optikere hører under Branchefællesskabet for handel, finans og kontor og på hjemmesiden Bfahandel.dk finder du mange gode indgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljoviden.dk - formidling fra Videncenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her