Optometriststuderende - praktik

Som professionsbachelorstuderende i optometri, skal du i praktik to gange under uddannelsen.

Praktikken foregår som hovedregel i optikbutikker, og du får løn fra virksomhederne i praktiktiden.

Før du påbegynder praktikdelen, skal skolen og praktikstedet indgå en aftale om, hvad du skal lære i praktiktiden. Det er skolen, der har ansvaret for at følge op på at den undervisning, du får i praktikken, lever op til den indgåede aftale.

Der skal også indgås en ansættelseskontrakt mellem dig og virksomheden, der beskriver hvilke løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt under din ansættelse i praktikvirksomheden.

De fleste optikkæder har deres egne standardkontrakter, men du kan også benytte den kontrakt, som Urmagerne og Optikerne har udarbejdet.

Du er altid velkommen til indsende din kontrakt til os, så vi kan rådgive dig om kontraktens indhold, før du underskriver den.

Det er vigtigt at der i kontrakten henvises til optikeroverenskomsten, så du under din praktiktid er omfattet af de arbejdstidsregler mv. som overenskomsten foreskriver.

Du kan læse mere om overenskomsterne her.

Her får du feriereglerne.

Studerende, der er i deres anden praktik fra 1. december 2019 til 30. november 2020:
Du har ret til i alt 5 ugers ferie med løn i praktikperioden.

Arbejdsgiveren må ikke modregne optjent feriegodtgørelse fra anden ansættelse, heller ikke selv om feriegodtgørelsen er optjent i samme virksomhed.

Feriegodtgørelse optjent for ansættelse i perioden 1. december 2019 til og med 31. august 2020 afregnes til indefrysning i Lønmodtageres Feriemidler.

Feriegodtgørelse optjent for ansættelsesperioden 1. september 2020 til og med 30. november afregnes til Feriekonto (eller på feriekort).

Husk, at du også har ret til 5 feriefridage, når du har været ansat i 9 måneder.

Studerende, der er i deres første praktik fra 1. august 2020 til 31. januar 2021:

Du følger feriereglerne i den nye ferielov. Det vil sige, at pr. 1. september optjener du 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse, som umiddelbart kan afholdes.

Ønsker du for eksempel at holde en uges ferie (5 feriedage) i december, har du ved udgangen af november måned optjent 3 x 2,08 feriedage = 6,24 feriedage, som du kan bruge.

Er du i virksomheden i hele perioden, optjener du i alt 10,4 feriedage.

Er du og virksomheden enige om det, kan I aftale, at du kan holde ferie på forskud.

Ikke afholdt ferie afregnes til FerieKonto (eller på Feriekort) ved fratrædelsen.

Feriegodtgørelse optjent i august 2020 afregnes til indefrysning i Lønmodtageres Feriemidler.

Studerende på SU

På grund af de økonomiske udfordringer, som coronasituationen har medført, er enkelte studerende i denne praktikperiode i ulønnet praktik. De modtager i stedet SU. Her er det aftalt med Dansk Erhverv, at de har ret til frihed til ferie i samme omfang som de lønnede studerende, men de skal ikke have løn under ferie, og der skal ikke afregnes feriegodtgørelse ved fratræden.

Studerende, der er i anden praktik fra 1. december 2020 til og med 30. november 2021.

Du følger feriereglerne i den nye ferielov. Det vil sige, at ved praktikperiodens start optjener du 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse, som umiddelbart kan afholdes.

Ønsker du for eksempel at holde 3 uges sommerferie (15 feriedage) i juli, har du ved udgangen af juni måned optjent 7 x 2,08 feriedage = 14,56 feriedage, som du kan bruge. Er du og virksomheden enige om det, kan I aftale, at ferie kan holdes på forskud.

Husk, at du også har ret til 5 feriefridage, når du har været ansat i 9 måneder.

Er du i virksomheden i hele perioden, optjener du i alt 25 feriedage.

Ikke afholdt ferie afregnes til FerieKonto (eller på Feriekort) ved fratrædelsen.

Vigtige nyheder

COVID-19: Sådan bliver du vaccineret som optiker og optometriststuderende, og du skal selv sikre at du ”kommer på listen”

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har netop udmeldt, at de nu er klar til at påbegynde vaccination af sundhedspersoner i målgruppe 4,...

Læs mere her