Optometriststuderende - praktik

Som professionsbachelorstuderende i optometri, skal du i praktik to gange under uddannelsen.

Praktikken foregår som hovedregel i optikbutikker, og du får løn fra virksomhederne i praktiktiden.

Før du påbegynder praktikdelen, skal skolen og praktikstedet indgå en aftale om, hvad du skal lære i praktiktiden. Det er skolen, der har ansvaret for at følge op på at den undervisning, du får i praktikken, lever op til den indgåede aftale.

Der skal også indgås en ansættelseskontrakt mellem dig og virksomheden, der beskriver hvilke løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt under din ansættelse i praktikvirksomheden.

De fleste optikkæder har deres egne standardkontrakter, men I kan også benytte den kontrakt, som Urmagerne og Optikerne har udarbejdet (link).

Du er altid velkommen til indsende din kontrakt til os, så vi kan rådgive dig om kontraktens indhold, før du underskriver den.

Det er vigtigt at der i kontrakten henvises til optikeroverenskomsten, så du under din praktiktid er omfattet af de arbejdstidsregler mv. som overenskomsten foreskriver.

Du kan læse mere her.

Ferie under praktik

I optikeroverenskomsterne er der aftalt særlige ferieregler, når du er i praktik.

Er du på dit første praktikophold, har du ret til 1 uges ferie med løn, og din arbejdsgiver må ikke modregne optjente feriepenge. Den øvrige ferie, du holder, er uden løn og følger ferielovens regler.

Når du er i din anden praktikperiode, har du på dette praktikophold ret til 5 ugers ferie med løn, og arbejdsgiveren må heller ikke her modregne optjente feriepenge. Derudover har du ret til yderlige 5 feriefridage, når du har været ansat uafbrudt i 9 måneder hos den samme arbejdsgiver.


Vigtige nyheder

Chefoptikerne er ikke glemt

Overenskomstforhandlingerne for chefoptikere ansat i F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S genoptages 8 juni.

Læs mere her