Optometrist - Autorisation

For at arbejde som optiker/optometrist, skal du autoriseres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Autorisationen udstedes, hvis du har gennemført uddannelsen til optometrist. Du kan søge din autorisation her .

Efter den 1. januar 2016 udsteder Sundhedsstyrelsen kun autorisation som optometrist til personer, der har gennemført Professionsbacheloruddannelsen i Optometri, eller har en tilsvarende uddannelse fra et andet land.  

Optikere uddannet efter den gamle erhvervsuddannelse før 2012, blev autoriseret som optikere, og kunne efterfølgende blive autoriseret som kontaktlinseoptiker, hvis de udover grunduddannelsen havde gennemført en kontaktlinseuddannelse.

En kontaktlinseoptiker må kalde sig optometrist, det må en optiker ikke.

Sundhedsstyrelsen udsteder autorisation på baggrund af Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Du kan se loven her.

Patientskadecentret (Patientombuddet)

Som autoriseret sundhedspersonel kan man som optiker/optometrist blive involveret i en patientklage hos Patientskadecentret.

Det er en voldsom oplevelse at være en del af en patientklage, der indberettes for Patientskadecentret. Derfor anbefaler Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, at du kontakter os for rådgivning, hvis du involveres i en patientklage. 

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør de sager, der har principiel betydning.

Du kan se offentliggørelserne på her .

Vigtige nyheder

Mangler du at få udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto?

Har du valgt at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som ekstra løn i forbindelse med din ferie, og undrer du dig over, hvorfor du endnu ikke har...

Læs mere her