Chefoptiker

Er du interesseret i ledelse, er det en af de karriereveje, du kan vælge som optiker/optometrist. De fleste optikkæder i Danmark er kapitalkæder, der ansætter chefoptikere/butikschefer til at varetage ledelsen og driften af de enkelte butikker. Du vil typisk have ansvar for budget, salg og personale-planlægningen i butikken.


Overenskomster

En række optikvirksomheder ansætter chefoptikere/butikschefer til at lede den daglige drift i butikkerne.

Urmagerne og Optikerne har indgået overenskomst for chefoptikere/butikschefer ansat i Profil Optik A/S og F.A. Thiele A/S.

Du kan se overenskomsterne her:

Chefoptikere, Profil Optik Butikker A/S 2017 - 2020

Chefoptikere, F.A. Thiele A/S 2017 - 2020

De nye overenskomster for 2020-2023 er ved at blive renskrevet og bliver lagt op lige så snart de er klar.

Arbejdstid og løn

Minimallønnen for chefoptikere ansat under overenskomsterne med F.A. Thiele og Profil Optik A/S er fra 1. april 2020: 38.980,00 kr. pr. måned. 

Derudover skal du selv en gang om året, forhandle et personligt tillæg.

Minimallønnen tager udgangspunkt i, at du i et gennemsnit over et år, arbejder 37 timer pr. uge.

Arbejder du mere end det, eller har du meget weekend og/eller aftenarbejde, skal det personlige tillæg, du forhandler til din løn, afspejle dette. 

Som chefoptiker er du ansat med en jobløn uden øvre arbejdstid.

Derfor er det også en betingelse for at være ansat som chefoptiker/butikschef under chefoptikeroverenskomsterne, at du har beføjelse til at tilrettelægge både din og dine ansattes arbejdsplaner, samt har beføjelse til at planlægge ferie, pålægge overarbejde og afspadsering.

Vigtige nyheder

Har du styr på corona-reglerne for butikker?

Corona er desværre stadig iblandt os, og det betyder, at der for detailbutikker blandt andet er regler for hvor mange, der må være fysisk til stede...

Læs mere her