Chefoptiker

Er du interesseret i ledelse, er det en af de karriereveje, du kan vælge som optiker/optometrist. De fleste optikkæder i Danmark er kapitalkæder, der ansætter chefoptikere/butikschefer til at varetage ledelsen og driften af de enkelte butikker. Du vil typisk have ansvar for budget, salg og personale-planlægningen i butikken.

Overenskomster
En række optikvirksomheder ansætter chefoptikere/butikschefer til at lede den daglige drift i butikkerne.

Urmagerne og Optikerne har indgået overenskomst for chefoptikere/butikschefer ansat i Profil Optik A/S og F.A. Thiele A/S.

Du kan se overenskomsterne her:

Chefoptikere, Profil Optik Butikker A/S 2020 - 2023

Chefoptikere, F.A. Thiele A/S 2020 - 2023

Arbejdstid og løn
Minimallønnen for chefoptikere ansat under overenskomsterne med F.A. Thiele og Profil Optik A/S er fra 1. april 2022: 39.782,00 kr. pr. måned. 

Derudover skal du selv en gang om året, forhandle et personligt tillæg.

Minimallønnen tager udgangspunkt i, at du i et gennemsnit over et år, arbejder 37 timer pr. uge.

Arbejder du mere end det, eller har du meget weekend og/eller aftenarbejde, skal det personlige tillæg, du forhandler til din løn, afspejle dette. 

Som chefoptiker er du ansat med en jobløn uden øvre arbejdstid.

Derfor er det også en betingelse for at være ansat som chefoptiker/butikschef under chefoptikeroverenskomsterne, at du har beføjelse til at tilrettelægge både din og dine ansattes arbejdsplaner, samt har beføjelse til at planlægge ferie, pålægge overarbejde og afspadsering.

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her