Kontingent

Kontingent 2022

Med Fritidsulykkesforsikring:

Uden Fritidsulykkesforsikring:

Forbund og A-kasse:

1.010,50 kr.

Forbund og A-kasse:

971,50 kr.

Forbund:

510,50 kr.

Forbund:

481,50 kr.

A-kasse:

490,00 kr.

A-kasse:

490,00 kr.

Efterlønsbidrag:

521,00 kr.

Efterlønsbidrag:

521,00 kr.

Studerende/elever u. 30 år:                                    

Forbund og A-kasse:

 89,00 kr.

Forbund og A-kasse

 50,00 kr.

Studerende/elever o. 30 år:

Kontakt os vedrørende medlemskab på telefon: 35 47 34 00 eller på mail: uol@forbundet.dk.

Vigtige nyheder