Sørg for underskrift på den nye ansættelseskontrakt, før du siger dit gamle job op.
25. august 2017

Nyt job efter sommer?


Perioden efter sommerferien er traditionelt en tid, hvor mange søger og starter i nyt job. Er du i den heldige situation, skal du være opmærksom på en række ting:

  • De fleste stiger i løn, når de skifter job. Derfor må du ikke gå glip af den mulighed for at give lønsedlen et nøk op, der ligger i lønforhandlingen, når du bliver tilbudt jobbet. Det er sværere at hæve lønnen væsentligt, når du først er ansat. Derfor skal du gå efter den ”rigtige” løn fra starten. Her kan du med fordel bruge lønstatistikken som et pejlemærke.

  • Først og fremmest: Sig ikke dit ”gamle” job op, før den nye ansættelsesaftale er underskrevet og helt på plads. Skulle noget mod forventning gå skævt og jobbet ryger, står du i en dårlig situation, hvis du allerede har sagt op på din nuværende arbejdsplads.

  • Ansættelseskontrakten skal indeholde en række elementer, for at være lovlig. Bl.a. skal den angive arbejdstid, løn, tillæg og andre løndele som pensionsbidrag.

Vi anbefaler altid, at du indsender kontrakten til gennemsyn hos Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, før du skriver under, så du er sikker på at ansættelseskontrakten opfylder loven og overenskomstens krav. Vi giver kun gode råd, vi kontakter ikke arbejdsgiveren uden din accept.

  • Tjek om du er omfattet af overenskomst, som fastlægger en række elementer. Det er de fleste i forbundet, men bliver du ansat på en individuel kontrakt, kan der godt stå at den i øvrigt følger overenskomsten.

  • Som optiker, chefoptiker og urmager ansat under overenskomst er du omfattet af funktionærloven:  Dvs. du kan opsige din nuværende stilling med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Dvs. du skal senest have opsigt din stilling den sidste dag i fx august, hvis du skal fratræde den sidste dag i september. Og starte nyt job 1. oktober. Din opsigelse skal være skriftlig og modtageren skal have modtaget den senest den sidste dag i måneden.

  • Er du ikke ansat under overenskomst, kan du se i din ansættelseskontrakt, hvilket opsigelsesvarsel I har aftalt.

Husk: Du kan altid kontakte Serviceforbundet - Optikerne og Urmagerne og få råd og vejledning.

Læs mere:

Standardansættelseskontrakt

Optiker: Find Serviceforbundet Urmagerne og Optikernes standardansættelseskontrakt

Urmager: Find Serviceforbundet Urmagerne og Optikernes standardansættelseskontrakt


Læs mere:

Nyt job – hvad skal du være opmærksom på? Forventningsafstemning, lønforhandling og lønstatistik, ansættelseskontrakt og overenskomst

Opsigelse - opsigelsesvarsler

Vigtige nyheder

Ja til ny overenskomst for chefoptikere ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S

Også chefoptikerne ansat hos Profil Optik Butikker A/S og F.A. Thiele A/S sagde ja til de ny 3 årig overenskomst, som Serviceforbundet og Urmagerne...

Læs mere her